ที่มา: INN News

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การทำศัลยกรรมความงามเป็นความชอบส่วนบุคคล สามารถกระทำได้ แต่ขอให้พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตนอย่างรอบด้าน ไม่หลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างรักษาเกินจริง ศึกษาข้อมูลผลกระทบที่จะตามมาก่อนตัดสินใจ และเลือกใช้บริการในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นเป็นวัยแห่งความสดใส มีความสวยงามตามวัยอยู่แล้ว ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ให้สมบูรณ์แข็งแรง เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นการสร้างความงามจากภายในร่างกาย ให้สวยใสผ่านทางแววตา ผิวพรรณ อารมณ์ และสติปัญญา ได้อย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งศัลยกรรม

12

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “มหกรรมคอนเสิร์ต สวย ใส ปลอดภัย มั่นใจ สบส. “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม การเลือกสถานเสริมความงามที่ถูกต้องตามกฎหมาย วิธีสังเกตเครื่องสำอางที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย โดยมีศิลปินนักร้องวัยรุ่นจิตอาสามาร่วมให้ความรู้ ควบคู่กับความบันเทิงและข้อคิดแก่นักศึกษา ผลการดำเนินกิจกรรม 3 ครั้งที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พบว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องสถานเสริมความงามเพิ่มขึ้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยนักศึกษาร้อยละ 80 ตอบว่าปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในอาชีพ ประกอบ ด้วยความรู้ ความสามารถและความงาม และมีนักศึกษาร้อยละ 98 ยังไม่เคยทำการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมความงาม แต่หากมีโอกาสทำ ร้อยละ 80 จะทำที่ใบหน้า คือ ทำจมูก

เรื่องน่าสนใจ