กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงแนวทางทางการจัดการสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศ ชาวต่างชาติ ผู้ติดตามที่ต้องการเข้ารับการรักษาในประเทศไทย กำหนดเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วย และประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลาง

บ่ายวันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางการจัดทำ Alternative Hospital Quarantine สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมผู้ติดตาม” โดยมีผู้แทนจากสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ที่แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกเข้าร่วมการประชุม

 

สาธารณสุข

 

นายธนิตพลให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยมีการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จนได้รับการยอมรับว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งของโลก และรัฐบาลได้มีนโยบายในการรับชาวไทยกลับเข้าประเทศ และชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทย ทั้งโรคที่รอการรักษา (Elective Disease) และโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง จากปัจจัยความพร้อมในการจัดบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก รวมทั้งความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีจำนวนสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation) มากที่สุดในอาเซียน มาตรฐาน HA และค่ารักษาพยาบาลมีความเหมาะสม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำมาตรการ Alternative Hospital Quarantine (14 วัน) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในสถานพยาบาล และผู้ติดตาม สร้างระบบการกักตัว ร่วมกับการรักษาพยาบาล (Treatment) ในสถานพยาบาล เพื่อให้กลุ่มนี้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ และเป็นการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค

 

 

ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในวันนี้ ได้เชิญผู้แทนจากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ การตรวจสอบเอกสารผู้ป่วย การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และขั้นตอนการดำเนินการระบบกักตัวผู้ป่วย รวมถึงผู้ติดตาม ที่ถูกต้องเหมาะสม มาตรฐานเดียวกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ป่วย อาทิ ต้องตรวจโควิด 19 ไม่พบก่อนเข้าประเทศ และตรวจในประเทศอีก 3 ครั้ง เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น ระยะนอนโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3-5 วัน กระบวนการรักษาไม่เป็นหัตถการที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการที่กำหนดในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ครบถ้วน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกประเทศ จะเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและปานกลางก่อน

ขณะนี้ มีสถานพยาบาลแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือกแล้วกว่า 100 แห่ง ซึ่งประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยต่างชาติ ที่จะเข้ารับบริการรักษาพยาบาลมากกว่า 900 ราย ทั้งนี้ ยังไม่มีการอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้ติดตามรายใดเข้ามาในประเทศ ส่วนการกำหนดระยะเวลาให้เข้ามารักษาได้นั้น ต้องได้รับการพิจารณาจาก ศบค. อีกครั้ง

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

ป้ายกำกับ: | |

เรื่องน่าสนใจ