กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร เผยเตรียมจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

 

สาธารณสุข

 

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสุขภาพ และบริหารเพื่อสุขภาพแก่คนทั้งมวล” (Empowering Smart Healthcare Innovation Thailand) ในการเตรียมพร้อมจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 

 

นายแพทย์เกียรติภูมิฯ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการผ่อนคลาย เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาล โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติ จำนวน 63 ประเทศ เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและเตรียมการรองรับการเปิดประเทศ โดยการจัดทำข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ ด้านความมั่นคงต่างๆ เช่น แผนการฉีดวัคซีน / แผนการจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่ตามมาตรการผ่อนคลาย / มาตรฐาน SHA+ / Thai Stop COVID / COVID Free Setting / การเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผนเผชิญเหตุด้านความเสี่ยงหรือยุติความเสี่ยง / ศูนย์บัญชาการแอพพลิเคชั่น Monitoring กรณีอยู่ต่อในประเทศ รวมทั้งมาตรการผ่อนคลายในกิจการต่างๆ เช่น Bubble & Seal / ด้านการค้าชายแดน / Long stay / การท่องเที่ยว / แรงงาน / การรักษาพยาบาล ซึ่งพื้นที่มีความพร้อมในการเตรียมการเปิดประเทศอันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาอีกครั้งภายหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย

 

 

ด้านนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพด้วยการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” ขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติในเรื่องของการสาธารณสุข เพราะมีบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับโลกมีบริการที่ดีและทันสมัย มีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามารับบริการเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งมีโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์ครบวงจร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC) ภายใต้เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในอาเซียนที่ภาครัฐให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งระบบสาธารณสุขไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ เป็นอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือต่อการระบาดของโรคมากที่สุด ซึ่งมีเพียง 13 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น นับเป็นความภาคภูมิใจของไทยเป็นอย่างมากที่มีระบบการป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีความพร้อม ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรต่อไป

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ