หมอฉันทัส  กลกิจโกวินท์

-จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-จบการอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

-วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ใบประกอบโรคศิลป์

ประสบการณ์

-ร.พ  สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ

-อาจารย์แพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ศรีนครินวิโรฒ ศัลยกรรมตกแต่ง

-อาจารย์แพทย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาลจากกรุงเทพมหานคร

ศัลยกรรมตกแต่ง ร.พ

-บำรุงราษฎร์
-เวชธานี
-เมโย
-ยันฮี
-เข้าร่วมอบรมดูงานคลินิกศัลยกรรมประเทศเกาหลี

สมาชิกสมาคม

– สมาชิกสมาคมศัลยกรรมแพทย์ตกแต่ง แห่งประเทศไทย
– สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมสวยแห่งประเทศไทย

พอดู คลีนิค
ที่อยู่ 234 ลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร)  พลับพลา   วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  10310

0-2559-0555, 0-2934-4356

เรื่องน่าสนใจ