หมอหวาน ฟอร์จูนคลินิก ได้รับเชิญจากราชวิทยาลัยโสต ศอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อมาบรรยายวิชาการในการประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2562 ที่โรงแรม The Zign Pattaya ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในหัวข้อการปลูกถ่ายไขมัน-การฉีดไขมันหน้าเด็ก. “Lipofilling for Facial Rejuvenation” ให้กับโสต ศอ นาสิกแพทย์ และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า หมอหวานได้บรรยายถึงเทคนิคในการดูดไขมัน การเตรียมไขมัน และเทคนิคการฉีดไขมัน เพื่อให้อยู่ติดดีและอยู่ได้นาน รวมถึงอภิปรายเกี่ยวกับการแช่แข็งไขมันเพื่อเก็บไว้สำหรับนำมาฉีดซ้ำ ซึ่งได้รับความสนใจโสต ศอ นาสิกแพทย์ และแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้ามาฟังการบรรยายอย่างคับคั่งเต็มห้องประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องน่าสนใจ