หมอหวาน เป็นวิทยากรในงานอบรมทางวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่16 ณ. ห้องประชุมชั้น3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอหวาน


เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 หมอหวานได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานอบรมทางวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่16
16th Ramathibodi Annual Symposium of Plastic Surgery (RASP2019) “ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวย”
ณ. ห้องประชุมชั้น3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงานนี้ได้รับความสนใจจากศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง แพทย์ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และแพทย์ทั่วไป เข้ารับฟังการอบรม หมอหวานได้ร่วมบรรยายและอภิปรายกลุ่มในเรื่องของเทคนิก การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนอย่างสวยงามปลอดภัย.

 

และบรรยายและร่วมอภิปรายกลุ่มในหัวข้อหารตัดปีกจมูก และการตัดยกปีกจมูก มีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างมาก

เรื่องน่าสนใจ