ที่มา: Oryor

อย. แนะผู้บริโภครู้เท่าทันโฆษณาเครื่องมือแพทย์อวดอ้างเกินจริง แนะนำตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่าได้รับการอนุญาตจาก อย. รวมทั้งถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ข้อบ่งใช้ในฉลาก และเอกสารกำกับไว้ เป็นหลักฐาน หากเกิดความผิดปกติหลังจากใช้เครื่องมือแพทย์โปรดแจ้งสายด่วน อย. 1556

 

อย

 

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการโฆษณาเครื่องมือแพทย์อวดอ้างว่าใช้เทคโนโลยี Exosome (เอ็กซ์โซโซม) หรือมีส่วนประกอบของ Stem Cell ช่วยฟื้นฟูผิวล้ำลึก และมีการโฆษณาสำหรับใช้ฉีดบนใบหน้านั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ พบว่า อย. ยังไม่เคยมีการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี Exosome (เอ็กซ์โซโซม) หรือส่วนประกอบของ Stem Cell รวมทั้งยังไม่เคยได้รับการอนุญาตโฆษณาเทคโนโลยี Exosome (เอ็กซ์โซโซม) หรือส่วนประกอบของ Stem Cell ดังกล่าวรวมถึงการโฆษณาสำหรับใช้ฉีดบนใบหน้าตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้น อย. แนะให้ผู้บริโภครักษาสิทธิของตนเอง และรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดอ้างเกินจริง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Safety) ในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้แนวปฏิบัติดังนี้

1)ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ว่าได้รับอนุญาตจาก อย. โดยพิจารณาเลขทะเบียนการอนุญาต

2)ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่ามีหมายเลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)

3)ตรวจสอบวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ และยืนยันให้ผู้ประกอบการใช้ตามที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด

4)ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

5)พิจารณาข้อความโฆษณา และความคุ้มค่าในการรับบริการ

6)หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว หากเกิดความผิดปกติให้รีบติดต่อ อย. ได้ที่สายด่วน อย. 1556

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า ในส่วนของผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคอย่างรอบด้านและปฏิบัติตามข้อมูลวิธีใช้บนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้มารับบริการ ทั้งนี้ อย.พร้อมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้บริโภค สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ ผ่าน QR Code

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ