อันตรายจากมลพิษ อาจทำชีวิตมีปัญหาเจ็บคอเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ! เนื่องจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงปัญหามลพิษจากการจราจร ส่งผลถึงปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจ

 

อันตรายจากมลพิษ

 

อันตรายจากมลพิษ อาจทำชีวิตมีปัญหาเจ็บคอเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ!

สารมลพิษในอากาศนั้น มีอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง, สารตะกั่ว, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน, ก๊าซโอโซน รวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยสารมลพิษชนิดต่างๆ ที่กล่าวไปนั้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแตกต่างกันคือ

 • ฝุ่นละออง
  เมื่อเราหายใจเอาฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไป ก็จะทําให้เกิดการอักเสบและการระคายเคืองทางเดินหายใจ ซึ่งอาจทําให้เกิดจมูกอักเสบเรื้อรัง หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้
 • สารตะกั่ว
  มีฤทธิ์ทําลายระบบประสาท และมีผลต่อการพัฒนาสติปัญญาได้

 

อันตรายจากมลพิษ
ภาพจาก greenpeace.org
 • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
  มีความสามารถละลายในเลือดได้ดีกว่าออกซิเจน ดังนั้น เมื่อเราหายใจเอาก๊าซนี้เข้าไป มันสามารถจะจับกับฮีโมโกลบินในเลือด ทําให้ความสามารถของฮีโมโกลบิน ที่จะไปจับกับออกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ น้อยลง ทําให้เกิดการขาดออกซิเจนในระยะยาว และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  มีฤทธิ์กัดกร่อนทําให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง และเยื่อบุตา ทําให้เกิดการแสบจมูก หลอดลม ผิวหนังและตา ซึ่งหากได้รับสารนี้เป็นเวลานานๆ จะทําให้เป็นโรคจมูก และหลอดลมอักเสบเรื้อรังได้

 

ภาพจาก themoscowtimes.com
 • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
  มีผลต่อระบบการมองเห็น และผู้ที่มีอาการหอบหืด หรือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เมื่อหายใจเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไป อาจทําให้มีอาการกําเริบได้
 • ก๊าชโอโซน
  มีฤทธิ์กัดกร่อน ทําให้เกิดการระคายเคืองตา และเยื่อบุระบบทางเดินหายใจ

 

อันตรายจากมลพิษ
ภาพจาก anatomynote.com

 

กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง ที่จะได้รับอันตรายจากมลพิษเหล่านี้ ก็คือคนที่มีโรคภูมิแพ้ทางจมูกอยู่แล้ว เป็นหอบหืด หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังอยู่แล้ว แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ จะมีเยื่อบุทางเดินหายใจที่ไวกว่าคนปกติ เมื่อได้รับสารมลพิษในปริมาณเท่าๆ กัน ก็จะมีอาการมากกว่า และแน่นอนว่าในเด็ก และผู้สูงอายุ ภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีเท่ากับวัยหนุ่มสาว เมื่อได้สัมผัสกับสารมลพิษเหล่านี้ ก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า

ในการดูแลรักษาคนที่ได้รับสารมลพิษเหล่านี้ ส่วนใหญ่แพทย์จะประเมินก่อนว่า ได้รับสารพิษโดยวิธีใด ปริมาณมากน้อยแค่ไหน มีอาการเป็นอย่างไร ถ้าได้รับสารพิษทางการหายใจ ก็จะต้องมาตรวจในโพรงจมูก มีการฟังปอด หรืออาจจะต้องเอกซเรย์ปอด ถ้าพบว่าจมูกมีการอักเสบ ก็จะต้องใช้น้ำเกลือล้างจมูก และให้ยาบรรเทาอาการระคายเคืองจมูก, ถ้าได้รับสารพิษโดยการหายใจเข้าทางคอ ก็จะต้องตรวจบริเวณคอ และให้ยาบรรเทาอาการอักเสบของคอ, ถ้ารับสารพิษโดยการสัมผัสทางผิวหนัง ก็ต้องมีการตรวจบริเวณผิวหนัง ล้างบริเวณผิวหนังให้สะอาด และอาจต้องใช้ยาแก้แพ้ หรือยาฆ่าเชื้อเป็นหลัก หากเข้าไปที่ตา ก็ต้องตรวจบริเวณตา ใช้วิธีการล้างตาหรือหยอดตา ร่วมกับการทานยา

ในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบของจมูก ปล่อยทิ้งไว้ไม่เข้ารับการรักษา ก็อาจมีปัญหาอื่นๆ ตามมาได้อีก ไม่ว่าจะเป็นไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หรืออาจมีปัญหาเจ็บคอเรื้อรัง กล่องเสียงอักเสบ เสียงแหบแห้ง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และโรคปอดตามมาได้

……………………………………………………………………………….

หากได้รับสารพิษเพียงระยะสั้นๆ และในปริมาณไม่มาก ก็อาจมีผลเสียแค่ชั่วคราว แต่ถ้าได้รับในปริมาณสูง และเป็นระยะเวลานาน พวกนี้ก็จะทําให้เกิดการอักเสบและระคายเคืองเรื้อรัง และอาจกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังแบบถาวรได้ ดังนั้น แนะนําว่าหากจําเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีหมอกควัน ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ส่วนกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุและเด็ก หากเกิดความผิดปกติ เช่น เจ็บหนักอก ไอ มีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์โดยทันที

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ