ที่มา: Matichon Online

นายนริส พิเชษฐพันธ์ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าหลังจากมีผู้ติดต่อขอไฟล์ภาพพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นจำนวนมาก จึงตัดสินใจแจกภาพดังกล่าวฟรี เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดหรือนำไปพริ้นท์เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ 

เรื่องน่าสนใจ