ที่มา: voicetv

ฮ่องกงเตรียมจัดงานรำลึก 26 ปีเหตุการณ์นองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินอย่างยิ่งใหญ่ในคืนนี้ โดยถือเป็นที่เดียวในจีนที่สามารถจัดงานเกี่ยวกับเทียนอันเหมินได้ ขณะที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ รัฐบาลห้ามการพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาด

00

งานรำลึกครบรอบ 26 ปี เหตุการณ์ปราบปรามประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 1989 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สวนสาธารณะวิกตอเรีย แลนด์มาร์กของฮ่องกงเหมือนทุกปี แต่ในปีนี้ผู้จัดงานบอกว่างานจะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง และคาดว่าจะมีคนมาเข้าร่วมอย่างน้อย 150,000 คน ขณะที่ในปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ถึง 180,000 คน

ทางผู้จัดงานคาดว่างานในปีนี้จะผ่านไปอย่างเรียบร้อย แม้ว่าจะมีความตึงเครียดสูงตลอดหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากงานรำลึกจัดขึ้นเพียง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าการลงมติรับรองกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ของฮ่องกงในวันที่ 17 มิถุนายน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานกติกาสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเป็นครั้งแรก

03

โดยรัฐบาลฮ่องกงยังยืนยันกติกาเดิม นั่นก็คือการให้รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่คัดกรองผู้สมัครก่อนให้ประชาชนเลือก ซึ่งเงื่อนไขนี้ก่อให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชาชนมองว่าการเลือกตั้งภายใต้กติกาดังกล่าว เป็นประชาธิปไตยจอมปลอม

ฮ่องกงเป็นพื้นที่เดียวในจีนที่สามารถจัดงานรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินได้อย่างเปิดเผย จึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี โดยมีคนจากทั่วโลก โดยเฉพาะชาวจีนแผ่นดินใหญ่มาร่วมงาน ขณะที่ในจีนแผ่นดินใหญ่มีการปราบปรามนักเคลื่อนไหวที่พูดถึงหรือพยายามจัดงานรำลึกเทียนอันเหมินอย่างเข้มงวด

เรื่องน่าสนใจ