ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

ฮ่องกงเตือน ผู้ส่งออกทุเรียนไทย ห้ามชุบ-แช่สารใดๆ หลังพบมีการแช่สารสีเหลือง หรือ ขมิ้นรวมถึงการใช้สารเร่งการสุกของผลไม้ ห้ามเกินค่ามาตรฐาน …

EyWwB5WU57MYnKOuXxxBgzZU7gb7a7yamqrY7eKP6pAUZtkJ6keQMQ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ ฮ่องกง เปิดเผยว่า จากข่าวทุเรียนไทยแช่สารสีเหลืองระหว่างกระบวนการเตรียมการเพื่อการส่งออก ซึ่ง สคร.ฮ่องกง ได้เข้าชี้แจงกับหน่วยงาน Food & Environmental Hygiene Department (FEHD) ของฮ่องกงแล้ว ว่า สารนั้น คือ ขมิ้น ซึ่งเป็นสารธรรมชาติไม่มีอันตราย แต่ตามระเบียบการนำเข้าผักผลไม้สด ของฮ่องกงในปัจจุบัน ยังไม่อนุญาตให้ชุบ หรือแช่สารใดๆ รวมถึงขมิ้นด้วย

ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสินค้าทุเรียนในฮ่องกงของ FEHD พบว่า ยังมีผู้นำเข้าทุเรียนไทยในลักษณะดังกล่าว อีกทั้งตรวจพบการใช้เอทธิลีน หรือสารเร่งการสุกของผลไม้สูงเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด (ไม่เกิน 2ppm) จึงขอเตือนผู้ส่งออกไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุม ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนไปยังฮ่องกงมากกว่าร้อยละ 50 ของการส่งออกทั้งหมดโดยในปีที่ผ่านมามียอดการส่งออกไปฮ่องกงมากกว่า 6,000 ล้านบาท.

เรื่องน่าสนใจ