ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้ ( 22 เมษายน 2560 ) นายแพทย์วิศิษฎ์  ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี สถานพยาบาลเสริมความงามมักบังคับให้คนไข้ เซ็นเอกสารก่อนศัลยกรรม ในลักษณะทำสัญญาเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องหากเกิดความเสียหายทางการแพทย์นั้น แพทย์ไม่สามารถกระทำเรื่องนี้ได้เลย คนไข้ และ ผู้บริโภคสบายใจได้

เซ็นเอกสารก่อนศัลยกรรม
เครดิตภาพจาก กรม สบส. เรื่อง เซ็นเอกสารก่อนศัลยกรรม

นายแพทย์วิศิษฎ์  กล่าวว่า เนื่องจากการกระทำใดๆ ต่อคนไข้ แพทย์ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ ซึ่งหากนำเอาเอกสารที่คนไข้เซ็นยินยอมการทำศัลยกรรม ไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมอะไรก็ตาม  ไปข่มขู่ว่าคนไข้ไม่สามารถเอาผิดได้นั้น จะต้องโดนแพทยสภาลงโทษเรื่องวินัยด้วย

“เรื่องนี้ไม่มีผลให้แพทย์พ้นความรับผิดชอบต่อเหตุความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น คนไข้ไปทำศัลยกรรมเสริมจมูก จากคลินิกแห่งหนึ่ง แต่ก่อนทำ แพทย์ และ ทางเจ้าหน้าที่คลินิกให้คนไข้เซ็นว่าได้ยินยอมให้แพทย์ชื่อนี้ทำการผ่าตัดศัลยกรรม และหากเกิดเหตุใดๆ แพทย์จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

ซึ่งเคสนี้แพทย์จะอ้างเอกสารไม่ได้ พวกเคสหลุดต่างๆ หากกระทำในลักษณะประมาทเลินเล่อ หรือ เกินความสามารถของแพทย์ ละทิ้งผู้ป่วย ล่วงรู้ภาวการณ์ข้างต้นก่อนแล้วผิดพลาดหลายครั้ง ซ้ำซาก  ทางแพทย์จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด แต่หากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำเกิดจากเหตุแทรกแซงอื่น รวมถึงเหตุสุดวิสัย ก็สามารถนำไปต่อสู้กันได้”

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ