เต้ย จรินทร์พร ชวนอยู่บ้าน ต้าน COVID-19 พร้อมกับร่วมทำแบบสอบถามของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง ” การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เต้ย จรินทร์พร ชวนอยู่บ้าน
ภาพจาก thaihealth.or.th

เต้ย จรินทร์พร ชวนอยู่บ้าน ต้าน COVID-19

แบบสอบถาม สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในประชาชนไทย ตลอดเดือนเมษายน 2563

และเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขจะรายงานผลการสำรวจให้ทราบตลอดเดือนเมษายน 2563 คำตอบของท่านจะช่วยให้การแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลของท่านจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น

ทำแบบสอบถามได้ที่ docs.google.com

………………………………………………

ทำเสร็จแล้ว ก็อย่าลืมแชร์ บอกเพื่อน และครอบครัวเพื่อช่วยกันสู้ให้ประเทศเราผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันค่ะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ