ปัจจุบันการทําตาสองชั้นกําลังเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆ มาก ยิ่งมีเทรนด์สาวตาแบ๊วแบบเกาหลีเข้ามาในเมืองไทยด้วยแล้ว และเหตุผลส่วนใหญ่ที่สาวไทยตัดสินใจทําศัลยกรรมนั้น ก็เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาความบกพร่องของดวงตาที่เรียวเล็ก ให้โตขึ้น และมีชั้นตาสวยงาม แต่ เทคนิคการตาสองชั้นในปัจจุบันมีหลากหลายวิธี ส่วนจะมีวิธีใดบ้างนั้นมาดูกัน

 

เทคนิคการทำตาสองชั้น

 

การเย็บชั้นตาโดยไม่ต้องกรีดหนังตา

เป็นวิธีที่เหมาะสําหรับคนที่มีเปลือกตาชั้นเดียว และหนังตาไม่ตกหย่อนมากเกินไป เนื่องจากไม่สามารถเอาไขมัน และผิวหนังส่วนเกินออกไปด้วยได้ วิธีนี้เป็นการผ่าตัดโดยร้อยไหมอย่างเดียวเท่านั้น ข้อดีคือ มีอาการบวมไม่มาก และไม่ต้องคอยระวังเรื่องแผล เพราเป็นจุดเย็บที่เปลือกตาเท่านั้น ไม่เกิดรอยแผลผ่าตัดให้รบกวนใจ แต่ก็มีข้อที่ควรระวัง เพราะไหมที่ร้อยไว้ อาจมีการหลุดร่วงได้อีกเช่นกัน

การผ่าตัดโดยการกรีดชั้นของหนังตา

เป็นการผ่าตัดโดยใช้มีดกรีดเปิดบริเวณหนังตา ตั้งแต่หัวตาไปจนถึงหางตา ตามตําแหน่งของชั้นตาที่ต้องการ อาจใช้มีดร่วมกับปลายเข็มไฟฟ้าที่มีปลายคมมาก การผ่าตัดนี้ อาจใช้มีดร่วมกับเลเซอร์ก็ได้

 

 

การเย็บชั้นตาโดยเปิดแผลขนาดเล็ก (mini incision)

เป็นการผ่าตัดตา 2 ชั้น โดยเปิดแผลขนาดเล็ก ไม่มีแผลเป็นยาวตลอดชั้นตา ซึ่งขนาดของแผลจะเล็กมาก ประมาณ 8-10 mm. เหมาะกับคนที่ต้องการทําตา 2 ชั้น แต่ไม่มีหนังตาหย่อนจนต้องทําการผ่าตัดหนังตา และมีไขมันที่เปลือกตามาก จําเป็นต้องตัดไขมันที่เปลือกตาในบางส่วน

กรีดสั้นเย็บล็อคสามจุด

ถือเป็นศิลปะในการทําศัลยกรรม ที่อาศัยทั้งทักษะ และประสบการณ์จากแพทย์ศัลยกรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในปัจจุบัน การทําศัลยกรรมดวงตาส่วนใหญ่ จะเป็นแบบ 2 มิติ ซึ่งยังสร้างผลของความสวยงามไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงก่อเกิดนวัตกรรมของการทําศัลยกรรมดวงตากรีดสั้นเย็บล็อคสามจุดขึ้น โดยใช้กรรมวิธีเจาะหนังตาบนยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร เพื่อเอาไขมันออก แล้วล็อกหนังตาบนกับกล้ามเนื้อ และพับทําให้เกิดเป็นตาสองชั้น จากนั้นจึงทําการเย็บข้างละ 3-5 เข็ม เท่านั้น ซึ่งแผลจะมีขนาดเล็ก มีความบวมช้ำน้อย สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ และไปทํางานได้ภายใน 2-3 วัน วิธีนี้ เหมาะสําหรับคนไทยหรือคนเอเชีย เพราะด้วยสรีระของคนเอเชีย จะมีดวงตาขนาดเล็ก แต่มีไขมันมาก หลังทําแล้วจะไม่มีรอยแผลเป็น ชั้นตาสวยแบบธรรมชาติ อยู่ถาวรไม่หลุด และหลับตาได้สนิท

เรื่องน่าสนใจ