ที่มา: voicetv

เนเธอร์แลนด์ออกกฎให้ต้องมีการลงทะเบียนก้อนซิลิโคนเสริมหน้าอกและผู้เข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอก เพื่อป้องกันซิลิโคนไร้คุณภาพและเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตัวหากเกิดปัญหา

kbreast08

สมาคมศัลยกรรมพลาสติกเนเธอร์แลนด์ลงนามในข้อตกลงร่วมกับผู้ผลิตซิลิโคนสำหรับศัลยกรรมหน้าอกในประเทศ โดยระบุให้ก้อนซิลิโคนสำหรับเสริมหน้าอกทุกก้อนต้องถูกลงทะเบียนเกี่ยวกับโครงสร้างและขนาดโดยละเอียดก่อนนำไปใช้กับร่างกายคน เช่นเดียวกับข้อมูลที่อยู่ของผู้รับการผ่าตัด เพื่อป้องกันก้อนซิลิโคนที่เป็นอันตราย ตลอดจนเพื่อให้สามารถติดตามที่มาที่ไปได้ง่ายหากเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

500_12

ข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้ก้อนซิลิโคนสำหรับเสริมหน้าอกทุกก้อนถูกลงทะเบียนก่อนนำไปใช้จริงเสมอ ซึ่งจะเป็นระบบลงทะเบียนแบบอัตโนมัติโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการ นอกจากว่าจะไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เข้ารับการผ่าตัด นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวยังจะทำให้เนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ทำการลงทะเบียนการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนระดับชาติอย่างเป็นระบบอีกด้วย

ที่มาของการผลักดันข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ผู้หญิงประมาณ 1,400 คนได้รับซิลิโคนเสริมหน้าอกที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านสุขภาพเมื่อปี 2554 ซึ่งทางการจำเป็นต้องแจ้งให้พวกเธอเอาก้อนซิลิโคนออกโดยเร็ว แต่กลับไม่สามารถติดตามตัวผู้หญิงเหล่านั้นได้ทั้งหมดเนื่องจากไม่มีระบบลงทะเบียนนั่นเอง

 

เรื่องน่าสนใจ