เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 เฟซบุ๊ก Tawatchai Kitiyapichatkul ได้เผยแพร่ภาพหาชมยากและเป็นบุญตาต่อคนที่ได้เห็นยิ่งนัก สำหรับภาพพระโกศพระบรมอัฐิ 8 รัชกาล ที่ประดิษฐานภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตรบนพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

โดยนับจากแถวบนทางด้านซ้ายไปขวา จะเป็นพระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 2, รัชกาลที่ 1, และ รัชกาลที่ 3 ส่วนแถวล่างจากซ้ายไปขวา คือพระโกศพระบรมอัฐิ รัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 5, รัชกาลที่ 6, รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 8

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมอีกว่า พระราชนิยม รัชกาลที่ 4 เรื่องพระโกศพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ เรื่องพระโกศพระบรมอัฐิมีพระราชกระแสของทูลกระหม่อม (ล้นเกล้า ร.5) ปรากฏในพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ่งว่า ทูลกระหม่อมปู่ (ล้นเกล้า ร.4) ได้ทรงแสดงพระราชนิยมไว้ว่า ถ้าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดมีพระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบสันตติวงศ์สนองพระองค์ ให้ใช้พระโกศเป็นกุดั่นประดับพลอย แต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเฉพาะพระองค์ ให้ใช้เป็นลงยาราชาวดี

ที่ทูลกระหม่อมปู่ทรงตั้งเกณฑ์ไว้เช่นนี้ พอเดาได้ว่าทรงมุ่งหมายสำหรับพระโกศพระบรมอัฐิแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) เท่านั้น แต่ครั้นจะมีพระราชดำรัสออกมาตรง ๆ ก็กระไรอยู่ จึงมีพระราชกระแสรออย่างที่ปรากฏอยู่นั้น

เรื่องน่าสนใจ