เลือกศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่มี “คุณสมบัติ” น่าเชื่อถือ เพราะในปัจจุบัน การทำศัลยกรรมนั้นมีหลายทางเลือก แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือศัลยแพทย์ตกแต่งที่เราจะทำศัลยกรรมด้วยนั้น ได้ผ่านการรับรองและมีคุณสมบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้หรือไม่

เลือกศัลยแพทย์ตกแต่ง

เลือกศัลยแพทย์ตกแต่ง ที่มี “คุณสมบัติ” น่าเชื่อถือ ลดเสี่ยงหน้าพัง ร่างพัง!

ได้รับอนุมัติและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ในหลักสูตรสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง (Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

สำเร็จหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 6 ปี และต่อด้วยหลักสูตรหลังปริญญาการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา “ศัลยศาสตร์ตกแต่ง” ดังนี้

  • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
    หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง หลักสูตร 2 ปี
  • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
    หลักสูตร 5 ปี จากโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา

เลือกศัลยแพทย์ตกแต่ง

สามารถทำการผ่าตัด “เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง”
ได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่มีการรับรองจากแพทยสภา

มีรายชื่อเป็น “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง”
ในฐานข้อมูลเว็บไซต์ของแพทยสภา และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

เป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย และสมาคมอื่นที่เกี่ยวข้อง

และที่สำคัญ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในบทบาทหน้าที่ของ “ศัลยแพทย์ตกแต่ง” อีกด้วย

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

เรื่องน่าสนใจ