เสริมจมูกปลายไร้ซิลิโคน หรือ Siliconeless Tip Rhinoplasty คือเทคนิคการเสริมจมูกที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน โดยเฉพาะในส่วนของปลายจมูกที่คนไทยส่วนใหญ่มักอยากได้ทรงจมูกที่มีลักษณะยาว ปลายจมูกเชิ่ดขึ้น ทำให้การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนเพื่อขยายความยาวมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่น ปลายจมูกทะลุ จมูกเบี้ยวเอียงได้นั้นเอง

เสริมจมูกปลายไร้ซิลิโคน
ภาพจาก semanticscholar.org

เสริมจมูกปลายไร้ซิลิโคน

มีวัสดุที่ใช้ในการแต่งอยู่หลายประเภท คือ

  • กระดูกอ่อนกั้นกลางจมูก (Septal Cartilage)
  • กระดูกอ่อนหลังใบหู (Ear Cartilage)
  • เนื้อเยื่อเทียม (Acellular Dermal Matrix)
  • กระดูกอ่อนเทียม (Polycaprolactone)

ใครที่เหมาะกับการเสริมจมูกแบบปลายไร้ซิลิโคน

  • เคสแก้ Revision Cases
  • มีปัญหาโครงสร้างค่อนข้างมาก เช่น เคยเสริมจมูกแบบที่มีการตะไบฮัมพ์มากเกินไปมาก่อน , สันจมูกและผนังกั้นกลางจมูกคด
  • สำหรับคนที่ต้องการจมูกโด่ง สโลปแบบเป็นธรรมชาติ
  • มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนภายหลังการเสริมจมูกด้วยซิลิโคน อาทิเช่น กรณีเคสแก้ กรณีเคยฉีดสารเหลวบริเวณจมูก กรณีจมูกมีการอักเสบ ติดเชื้อมาก่อน กรณีจมูกทะลุ และ ผิวหนังบริเวณจมูกบางมากๆ
  • สันจมูกกว้างมาก Wide Nasal Dorsum แพทย์จำเป็นจะต้องตอกฐานจมูก 2 แนวทั้งแนวด้านข้างและตรงกลาง

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาเทคนิคทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า (Facial Plastic Surgery) โดยเฉพาะศัลยกรรมตกแต่งหรือการเสริมจมูก (Rhinoplasty) ค่อนข้างมาก เราจึงสามารถเสริมจมูกแบบไร้ซิลิโคน (No Silicone) ซึ่งมีข้อดีหลายๆ อย่างค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

เรื่องน่าสนใจ