บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการผลิต การประกอบ และจัดจำหน่ายเลนส์แว่นตาจากประเทศฝรั่งเศส และ มูลนิธิเอสซีลอร์ วิชชั่น ฟาวเดชั่น ร่วมกับศิลปินนักถ่ายภาพชั้นนำของเมืองไทยจำนวน 14 ท่าน จัดงานพิธีเปิด นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้สาธารณชนเข้าชม บริเวณชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 ตุลาคม 2560 ในเวลา 10.00 – 20.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดของหอศิลป์ฯ) 

นิทรรศการจัดขึ้น เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” นำเสนอผลงานของช่างภาพชั้นนำซึ่งร่วมถ่ายทอดถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยภาพถ่ายผ่านเลนส์กล้องของเหล่าศิลปินจำนวน 56 ภาพ จำนวน 14 ท่าน สะท้อนถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บอกเล่าถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระราชกรณียกิจนานัปการ และภาพความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระองค์ และนอกเหนือจากภาพถ่ายทั้ง 56 ภาพในบริเวณโถงนิทรรศการหลัก ภายในงานยังนำเสนอส่วนจัดแสดงภาพพิเศษบนชั้น 5 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมประกาศถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมสำนึกในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระองค์ที่ทรงมีต่อวงการศิลปะของประเทศไทย

รายชื่อ 14 ศิลปินที่ร่วมแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการครั้งนี้ ได้แก่ สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์, บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ, สุรพล สุคำทัศน์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, กำธร เภาวัฒนาสุข, กิติ กิตติพงศ์สถาพร, พุฒิธร พรหมดวง, สัญชัย ลุงรุ่ง, พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กุล, ณกฤช จรูญศรีรักษ์, จิรฐา นรพิทยนารถ, อลิซ วิชช์โชติ, วรรณธนี อภิวัฒนเสวี, และ วรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์

นอกจากนี้ บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิเอสซีลอร์ วิชชั่น ฟาวเดชั่น และศิลปินนักถ่ายภาพทั้ง 14 ท่าน ยังได้ร่วมกันจัดทำ “หนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บอกเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดการครองราชย์ 70 ปี ผู้เป็นดั่งแสงสว่างนำทางพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี “หนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” เปรียบเสมือนกล่องความทรงจำล้ำค่าน่าสะสม สำหรับผู้ที่ต้องการเก็บรักษาความทรงจำอันงดงามที่มีต่อพระองค์ไว้ตลอดไป

เนื้อหาของหนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” แบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ 1) ศาสตร์พระราชา บอกเล่าเรื่องราวโครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ผ่านการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรบนดอยสูง และอื่น ๆ อีกมากมาย 2) สานต่อพระราชปณิธาน นำเสนอภาพถ่ายแสดงวิถีปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติตามรอยเท้าพ่อ 3) เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน รวบรวมภาพที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นที่รักยิ่งตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปีของพระองค์ และ 4) ใต้ร่มพระบารมี แสดงภาพความเจริญเติบโตของประเทศและความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนใต้ร่มพระบารมี

ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมนิทรรศการสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นเจ้าของชุดหนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติได้ที่บริเวณชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. – 20.00 น. (จำนวนจำกัดเพียง 300 เล่ม) โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุน มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ชุดหนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำเป็นของขวัญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเลนส์โปรเกรสซีฟ Varilux X Series ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2560 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.essilor.co.th

เรื่องน่าสนใจ