ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ เพื่อนำข้อมูลจากผลสำรวจมาประกอบการพิจารณาปรับขึ้นราคาแท็กซี่รอบที่ 2 อีก 5% ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเสร็จแล้ว พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ 71% สูงกว่าเงื่อนไขขั้นต่ำที่ระบุให้ขึ้นค่าโดยสารที่ 70%

EyWwB5WU57MYnKOuXocdydsYnyBiLW4Pw7dy5VQLMA2MOUAZ1ESTis

และหลังจากนี้จะนำผลสำรวจไปวิเคราะห์รายละเอียด เพื่อทำเป็นรายงานเป็นทางการให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณา ทั้งนี้ผลการสำรวจมาจากการส่งนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงสำรวจผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิพบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ 71% พึงพอใจ แต่แม้แท็กซี่จะสอบผ่านกระทรวงคมนาคมจะยังไม่อนุมัติให้แท็กซี่มีการปรับขึ้นราคารอบ 2 ในอัตรา 5% ทันที แต่จะพิจารณารอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

“ถ้าดูจากผลโพลถือว่าแท็กซี่สอบผ่านเกณฑ์ แต่เนื่องจากยังเป็นข้อมูลดิบอยู่ กรมจะต้องนำผลไปวิเคราะห์รายละเอียดทางวิชาการก่อน แยกแยะ เป็นข้อๆว่า ระดับความพึงพอใจที่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญปรับตัวดีขึ้นหรือไม่หรือยังคงเป็นปัญหาอยู่ เช่น ความปลอดภัยในการใช้บริการอยู่ในระดับที่ดีหรือไม่,การปฏิเสธผู้โดยสารยังมีมากหรือไม่, พฤติกรรมผู้ขับขี่เป็นอย่างไร, มีการละเมิดหรือทำผิดกฎหมายบ่อยหรือไม่ เป็นต้น และต้องนำมาประกอบกับข้อมูลผลสำรวจการร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นดีแอลที เช็กอินด้วย เพื่อสรุปภาพรวมเสนอให้คณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบกกลางพิจารณาเดือน ต.ค. และหากคณะกรรมการกลางฯเห็นชอบให้ปรับราคา ต้องเสนอให้ระดับนโยบายตัดสินใจอีกครั้ง หากเห็นชอบ คาดว่าจะอนุมัติให้แท็กซี่ปรับราคาได้ภายในปีนี้แน่นอน”

ด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์จากกรมการขนส่งทางบกอย่างเป็นทางการ แต่ได้ทราบทางวาจาจากฝ่ายบริหารของกรมจึงยังตอบไม่ได้ว่ากระทรวงจะอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาแท็กซี่รอบที่ 2 อีก 5% หรือไม่ และต้องดูด้วยว่าการปรับราคาแท็กซี่ในขณะนี้มีความจำเป็น และเป็นเหตุเป็นผลกับต้นทุนหรือไม่”.

เรื่องน่าสนใจ