ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

รองเลขาธิการแพทยสภา แนะวิธีตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริมความงามและศัลยกรรม ผ่านฐานข้อมูลของเว็บไซต์แพทยสภา ยืนยันเป็นแพทย์จริงหรือไม่…

EyWwB5WU57MYnKOuX18mEoKlm662k35FpMvnOa0Nz2zB5JZs117wly[1]

พลอากาศตรีนายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา แนะวิธีตรวจสอบแพทย์ก่อนตัดสินใจเสริมความงามและศัลยกรรมให้ปลอดภัย โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ของแพทยสภา http://www.tmc.or.th/ เพื่อตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา โดยกรอกชื่อ-นามสกุล ข้อมูลของแพทย์ที่รับใบอนุญาตให้ถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงเลขที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีการแสดงรูปภาพของแพทย์คนนั้น หากข้อมูลครบแสดงว่าเป็นแพทย์คนนั้นจริง

เรื่องน่าสนใจ