ที่มา: saranukromthai

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

“แผนที่” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นำทางพาในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปพบกับประชาชนอย่างใกล้ชิดที่สุด ภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงถือแผนที่แผ่นใหญ่ เวลาเสด็จลงพื้นที่ต่างๆ ยังคงติดตาและตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยไม่รู้ลืม

ดังเช่นที่พระองค์ ทรงตอบนักข่าวบีบีซี เรื่องการใช้แผนที่ว่า  “ข้าพเจ้าพยายามที่จะมีแผนที่ เพื่อที่จะรู้ว่ากำลังจะไปที่ไหน ชาวบ้านเอง เขาก็มีความสุขเมื่อรู้ว่าหมู่บ้านของเขา ได้ปรากฏอยู่บนแผนที่ด้วย บางหมู่บ้านไม่มีชื่ออยู่ในแผนที่ก็เลยต้องเขียนชื่อลงไปบนแผนที่ให้เอง” ซึ่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้แผนที่ที่ทรงทำขึ้นเองด้วยเช่นกัน

มีบทพระราชทานสัมภาษณ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในรายการ “พูดจาประสาช่าง” สถานีวิทยุจุฬาฯ ระบบ FM 101.5 ทรงตรัสว่า …

 

“แผนที่ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ คือ มาตราส่วน 1 : 5 หมื่น สำนักงานของท่าน คือ ห้องกว้างๆ แล้วท่านก้มอยู่กับพื้น แล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกัน แล้วหัวกระดาษต่างๆ ท่านก็ค่อยๆ ตัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่ เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ระวางไหนบ้าง การปะแผนที่ท่านก็ทำอย่างพิถีพิถัน และถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว”

ถึงแม้แผนที่จะถูกใช้งานโดนฝนจนเปื่อยยุ่ย แต่ก็ไม่ทรงทิ้งและเก็บเอาไว้ใช้อ้างอิงข้อมูล และเปรียบเทียบกับแผนที่ฉบับใหม่ เพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้องแม่นยำที่สุด เพราะทรงตระหนักดีว่าแผนที่ เป็นเครื่องมือสำคัญในการได้พบประชาชน เพื่อบุกเบิกและพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทั้งหมดนี้ คือเหตุผลที่ทำให้แผนที่ เป็นของรักของหวงที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพกติดตัวอยู่เสมอ

เรื่องน่าสนใจ