แพทย์สภาเตรียมออกกฏ ห้ามใช้ซิลิโคนเหลว ในการศัลยกรรม

500_9

แพทย์สภาเตรียมออกกฏ ห้ามใช้ซิลิโคนเหลวในการศัลยกรรม โดยจะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลอันตรายจากการฉีดซิลิโคนเหลว เพื่อพิจารณาการประกาศยกเลิกในวันพรุ่งนี้ (22 สิงหาคม 2556)

ด้วยคณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่ง การเสริมสวย และการโฆษณา ซึ่งได้รับการรับแต่งตั้งจากคณะกรรมการแพทยสภา เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ ออกข้อกำหนดและประกาศมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง การเสริมสวย และการโฆษณา  และส่งเสริมให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง การเสริมสวย และการโฆษณาให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อคุ้มครองประชาชน

ทั้งนี้ทางแพทย์สภาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจากการฉีดสาร “ซิลิโคนเหลว” เพื่อการเสริมสวยบนใบหน้าและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย  ซึ่งส่งผลรุนแรงต่อเนื้อเยื่อ ผิวหนัง และการเคลื่อนตัวของสารดังกล่าวไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายที่ยากต่อการแก้ไข

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 จะมีการนำเสนอ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผล และอันตรายจากการฉีดสารซิลิโคนเหลว โดยเชิญ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย นำเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาการประกาศยกเลิกใช้ซิลิโคนเหลว เพื่อการเสริมสวยบนใบหน้า  และส่วนอื่นๆ ของร่างกายต่อไป

 

เรียบเรียงโดย www.dodeden.com

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

เรื่องน่าสนใจ