เนื้อหาโดย Dodeden.com 

แอปเปิลได้เผยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ทางบริษัทได้จดสิทธิบัตรระบบขับของเหลวออกจากโทรศัพท์ IPhone เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่คาดว่าทางบริษัทแอปเปิล จะพัฒนานำไปใช้กับโทรศัพท์ Iphone รุ่นต่อๆ ไป  

36

โดยสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น จะช่วยให้โทรศัพท์ขับของเหลวออกจากตัวโทรศัพท์ได้เองแบบอัตโนมัติ หากทำโทรศัพท์ตกน้ำ หรือทำน้ำหกใส่  โดยระบบดังกล่าวจะใช้เซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับความชื้นหรือใช้ไมโครโฟนเพื่อตรวจจับเสียงในเครื่องว่ามีน้ำเข้าหรือไม่ และใช้อิเล็กโทรดสลับขั้วเพื่อทำหน้าที่ดูดหรือขับของเหลวออกจากเครื่องผ่านช่องทางต่างๆ นั่นเอง 

อย่างไรก็ตามโทรศัพท์รุ่น IPhone 6 และ 6S นั้น ทางแอปเปิลได้ทำซีลยางกันน้ำเอาไว้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งในอนาคตถ้าหากมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับ IPhone รุ่นต่อๆ ไปจริง ก็คาดว่าจะช่วยเรื่องปัญหาน้ำเข้าเครื่องไปได้อีกมากเลยทีเดียว 

 

เรื่องน่าสนใจ