โรคจากน้ำมัน กิน ใช้ พอดี ไม่มีเสี่ยงสุขภาพพัง เพราะในยุคปัจจุบัน น้ํามันตามท้องตลาดมีให้เลือกมากมาย หากเลือกใช้หรือเลือกกินแบบไม่ถูกสุขลักษณะ อนาคตโรคภัยถามหาแน่นอน

โรคจากน้ำมัน

โรคจากน้ำมัน กิน ใช้ พอดี ไม่มีเสี่ยงสุขภาพพัง

น้ํามันตามท้องตลาดมีให้เลือกมากมาย ซึ่งแบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก คือ

โรคจากน้ำมัน

น้ํามันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 1 ตําแหน่งสูง
เช่น น้ํามัน
มะกอก น้ำมันรําข้าว น้ำมันงา

 

โรคจากน้ำมัน

น้ํามันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่งสูง
เช่น น้ํามันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ํามันเมล็ดดอกทานตะวัน

 

โรคจากน้ำมัน

น้ํามันพืชและน้ํามันหรือไขมันที่มาจากสัตว์ที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
เช่น น้ํามันปาล์มโอเลอิน (น้ํามันจากเนื้อปาล์ม) น้ํามันหมู น้ํามันไก่ และเนย

การบริโภคน้ํามันที่ปรุงอาหารในปริมาณที่พอเหมาะนั้น ต้องไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจ และหลอดเลือด เบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยอาหารประเภททอด ต้องใช้น้ํามันไม่เกิน 2 ครั้ง และไม่ควรนํามาปรุงอาหารต่อ เพื่อลดความเสี่ยงจากการได้รับสารก่อมะเร็ง

โรคจากน้ำมัน

การควบคุมปริมาณน้ํามันที่บริโภคในแต่ละวัน อาจเป็นเรื่องยาก แต่เรายังสามารถหลีกเลี่ยงอาหารประเภทผัด ทอดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ น้ํามันปาล์มโอเลอิน น้ํามันมะพร้าว เนย น้ามันจากสัตว์ งดการกินอาหารที่มีไขมันทรานส์ ได้แก่ เนยขาว มาการีน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยวที่มีไขมันทรานส์ แล้วเลือกกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ยํา ย่าง  แทน ก็จะช่วยควบคุมไม่ให้ร่างกายได้รับ น้ำมันเกินได้เช่นกัน

แม้ในน้ำมันจะมีสารอาหารและพลังงานที่จําเป็นต่อร่างกาย แต่ก็ต้องบริโภคในปริมาณที่พอดี และเลือกใช้ให้เหมาะสม เพราะหากได้รับมากเกินไป ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ