โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม และต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้สูบบุหรี่

โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก

โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก เสี่ยงอันตรายปอดอักเสบรุนแรง

แอร์ที่เปิดใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืน จะทําให้ตัวแอร์และท่อของแอร์มีความชื้น ซึ่งอาจแฝงไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา เมื่อหายใจเอาฝอยละอองน้ํา ที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ทําให้มีอาการ 2 แบบ คือ

แอร์สกปรก

ปอดอักเสบรุนแรง
มีไข้สูง ไอ หนาวสั่น เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์

ลักษณะคล้าย ไข้หวัดใหญ่
เรียกไข่ปอน ตีแอกหรือปอนเตียก

แอร์สกปรก

แอร์แบบระบบรวม ควรเปิดน้ําทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้งเมื่อไม่ได้ใช้ ทําความสะอาด ขัดถูคราบไคล ตะกอน เติมน้ํายาฆ่าเชื้อโรค เพื่อฆ่าเชื้อรา และทําความสะอาดหอหล่อเย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน ไม่ให้มีตะไคร่เกาะ ทําลายเชื้อโดยใส่คลอรีนให้มีความเข้มข้น 10 ppm เข้าท่อ ที่ไปหอพึ่งเย็นให้ทั่วถึงทั้งระบบ ไม่น้อยกว่า 3-6 ชั่วโมง หลังจากนั้น รักษาระดับคลอรีนให้ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.2 ppm

แอร์สกปรก

แอร์ในห้องพัก
ต้องทําความสะอาดถาดรองน้ําที่หยดจากท่อคอยล์เย็น
ทุก 1-2 สัปดาห์ ตามมาตรฐานประกาศ
ไม่ให้มีตะไคร่เกาะ หรือใส่น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน

โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก

แอร์ที่ใช้ตามบ้านเรือน เมื่อเปิดแอร์ อากาศที่ออกมาจากแอร์มีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นอับ ควรล้างทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ในแอร์ด้วยน้ําสบู่หรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค หากกลิ่นไม่หายควรเรียกช่างเพื่อทําความสะอาดแบบเต็มระบบ

การล้างทําความสะอาดแอร์ ควรทําเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง แต่หากใช้เป็นประจําทุกวัน ควรล้างทําความสะอาดทุก 6 เดือน จะช่วยลดเชื้อโรค ไม่ให้เป็น โรคลีเจียนแนร์จากแอร์สกปรก ได้ แถมประหยัดไฟฟ้าอีกด้วย

เนื้อหาโดย Dodeden.com
สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น ศัลยกรรม webdodeden

 

 

เรื่องน่าสนใจ