สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โรงพยาบาลคุราชิกิ เซ็นทรัล ฮอสปิตอล ประเทศญี่ปุ่น มีกรรมวิธีคัดกรองนักศึกษาแพทย์ ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพขั้นสูง และมีการแข่งขันกันมาก ตั้งแต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่ศาสตร์การแพทย์ขั้นสูง คงหนีไม่พ้นศัลยกรรม หรือการผ่าตัด ที่ชีวิตของผู้ป่วยฝากไว้ในมือของศัลยแพทย์

ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาเป็นแพทย์สาขานี้ได้ ต้องมีความเชี่ยวชาญหลายด้าน ไม่เพียงแค่ภาคทฤษฏี แต่รวมถึงภาคปฏิบัติ ต้องมีสมาธิ และความอดทน

------16

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคุราชิกิ เซ็นทรัล ฮอสปิตอล จึงต้องคัดสรรค์ศัลยแพทย์ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากร เพราะชื่อเสียงของโรงพยาบาล ฝากไว้กับฝีมือของแพทย์ โดยนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการมาร่วมงานกับทางโรงพยาบาล ต้องรับการทดสอบพิเศษ ด้วยการใช้อุปกรณ์แพทย์ พับกระดาษแบบญี่ปุ่น หรือโอริกามิขนาดจิ๋ว รวมไปถึงการสอบท้าทาย อย่างการทำซูชิขนาดจิ๋ว เพื่อวัดระดับความแม่นยำและความอดทน

อย่างไรก็ตาม ศาสตร์การพับกระดาษแบบญี่ปุ่น หรือโอริกามิ สามารถนำไปประยุก ต์ใช้กับโครงการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหลายอย่าง ทั้งจำลองการพับและกางของดาวเทียม รวมถึงการย่อส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เล็กด้วยการพับ ซึ่งในอนาคต ไม่แน่ว่าเราอาจได้เห็นการประยุกต์ใช้โอริกามิ กับอาชีพและชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

------23

------32

------51

เรื่องน่าสนใจ