ที่มา: Matichon Online

นางสาวดาลัด อัศเวศน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ทสภ.เปิดเผยว่า  ทสภ. ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มตัวแทนผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ให้บริการใน ทสภ. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหารถแท็กซี่แวนเรียกราคาเหมาจากผู้โดยสาร เนื่องจากอ้างว่าต้องแบกรับภาระต้นทุนจากการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระในจำนวนที่มากกว่ารถขนาดเล็ก 

โดยในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะกำหนดให้รถแท็กซี่ที่ให้บริการใน ทสภ.ทุกคันบรรทุกผู้โดยสารไม่เกินคันละ 4 คน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เนื่องจากปัจจุบันข้อเท็จจริงปรากฏว่ารถแท็กซี่แวนจะบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 4 คน และบรรทุกสัมภาระเป็นจำนวนมาก จนบางครั้งผู้ขับขี่ไม่สามารถมองกระจกหลังเห็นได้ ซึ่งไม่ปลอดภัย 

82

ดังนั้น ทสภ.จึงเห็นควรกำหนดให้รถแท็กซี่ที่ให้บริการที่ ทสภ.ทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่ บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 4 คนต่อคัน ซึ่งตัวแทนผู้ประกอบการรถแท็กซี่พอใจและยินดีให้ความร่วมมือกับ ทสภ. และรับปากว่าจะไม่เรียกราคาเหมากับผู้โดยสารอีก

ด้านนายปฐวี มีราช ตัวแทนกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิ ยืนยันว่า รถแท็กซี่ที่ ทสภ. ยังให้บริการตามปกติ ไม่มีการหยุดวิ่งตามที่เป็นข่าว เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งกลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิได้เข้าหารือกับผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายโดยกลุ่มแท็กซี่เสนอให้มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน ต่อรถแท็กซี่ 1 คัน

เนื่องจากที่ผ่านมารถแท็กซี่ขนาดใหญ่ต้องบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระจำนวนมาก ทำให้มีต้นทุนการให้บริการสูงกว่ารถเล็ก ขณะที่มีอัตราค่าโดยสารเท่ากัน ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ให้บริการรถแท็กซี่ขนาดใหญ่ และกรมธรรม์ประกันภัยกำหนดให้คุ้มครองผู้โดยสารไม่เกิน 4 คน ซึ่งผลการหารือเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย

เรื่องน่าสนใจ