คำสอนของพ่อ “ความพอเพียง เพื่อชีวิตที่มีความสุข”

เนื้อหาโดย Dodeden.com พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานหลักปรัชญาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 ก่อนวิกฤติทางเศรษฐกิจต้มยํากุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 จะเกิดขึ้นซะอีก จะเห็นว่าหลักปรัชญาของพระองค์น..

in สถิตย์ในดวงใจ 11 ตุลาคม 2017

“สมเด็จพระราชินีแม๊กซิมา” แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เตรียมเสด็จมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์จากฝ่ายข่าวของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ว่า สมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์จะเสด็จร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ..

พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

เนื้อหาโดย Dodeden.com บรรพบุรุษของไทยมีความเจริญมั่นคง สร้างสมอารยธรรมเป็นปึกแผ่นในดินแดนสุวรรณภูมิมานานนับร้อยปี ดังปรากฏหลักฐานทั้งทางโบราณวัตถุและโบราณ สถาน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้เสด..

in สถิตย์ในดวงใจ 9 ตุลาคม 2017

ทำความรู้จัก “พญาโศกลอยลม” เพลงที่ใช้ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ถูกใช้เป็นเพลงโศกประจำชาติ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ เตรียมบรรเลงอีกครั้ง

การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 หลายคนคงได้เห็นภาพทหารก้าวเท้าตามจังหวะเพลงในการอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพ ซึ่งเพลงดังกล่าวมีชื่อว่า..

“รัฐบาลของสวีเดน” เตรียมจัดพิธีถวายพระเกียรติขั้นสูงสุด “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ในฐานะทรงเป็นอัศวินแห่งราชวงศ์สวีเดน ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางเฟสบุ๊คของ ดร. ณัชร สยามวาลา นักเขียนชื่อดัง ได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวระบุว่า ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ทางรัฐบาลของประเทศสวีเดน จะมีการจัดพิธีถวายพระเกียรติสูงสุดให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด..

48 เพลงของพ่อ จากฝีพระหัตถ์ของพระองค์ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ถึงประชาชนชาวไทย

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ดนตรีเป็นสื่อในการเชื่อมความเข้าใจ และความสัมพันธ์ทางความรู้สึกที่แน่นแฟ้น ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน และนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้เพราะทรงถือว่า ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ข้าม..

in สถิตย์ในดวงใจ 7 ตุลาคม 2017

พระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกไทย ด้านจารีตประเพณี

เนื้อหาโดย Dodeden.com ขนบประเพณีและศิลปกรรมทุกแขนง มีทั้งที่เป็นของราษฎร ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประวัติศาสตร์ และข้อกําหนดทางสังคมของแต่ละภูมิภาค และราชประเพณีอันเป็นแบบแผนของราชสํานัก สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญยิ่ง เป็นศูนย์รวมจ..

in สถิตย์ในดวงใจ 7 ตุลาคม 2017

9 แนวทางตัวอย่างในการดำเนินชีวิตด้านสุขภาพ ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com เราลองมาดูส่วนหนึ่งของการดูแลพระวรกายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็น 9 แนวทางตัวอย่างในการดำเนินชีวิตด้านสุขภาพ ทั้งเรื่องอาหารการกิน การฝึกสมาธิ และการออกกำลังกาย ให้เราชาวไทยได้น้อมนำไปป..

พระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกไทย ด้านศิลปกรรม

เนื้อหาโดย Dodeden.com พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัลกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์หลายสาขา ทรงเป็นทั้งนักคิดและนักสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแขนงต่างๆ เช่น งานจิตรกรรม ทรงเริ่มศึกษาและเขียนภาพอย่างจริงจัง ตั้งแต่..

in สถิตย์ในดวงใจ 5 ตุลาคม 2017

เกร็ดความรู้ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ “พระเมรุมาศ” ในประเทศไทย

เนื้อหาโดย Dodeden.com สถาปัตยกรรมไทยนั้น เป็นงานที่ถือว่ารวบรวมงานช่างสิบหมู่แทบทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีสถาปนิกหรือนายช่างใหญ่ เป็นผู้สร้างสรรค์ให้องค์ประกอบแต่ละส่วนประสานกลมกลืน งดงาม งานสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า หากช่างใดได้มีโอกาสออก..

in สถิตย์ในดวงใจ 5 ตุลาคม 2017

คำสอนของพ่อ “ความซื่อสัตย์ คือเครื่องหมายของคนดี”

เนื้อหาโดย Dodeden.com พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงแสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงมีมนุษยธรรมคู่กับคุณธรรมที่งดงาม จึงสามารถปกครองและพัฒนาบ้านเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ และความซื่อสัตย์ ก็เป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทและพระราชด..

in สถิตย์ในดวงใจ 5 ตุลาคม 2017

เรื่องราวน่ารู้ “วงดนตรีของพ่อ” พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อันน่าชื่นชม

เนื้อหาโดย Dodeden.com ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลี้ยงอาหารไทยแก่นักเรียนไทยที่อพยพจากประเทศ ข้างเคียง เข้าไปเรียนอยู่ที่โลซานน์ ณ พระตําหนักวิลล่าวัฒนาทุกวันเสาร์ หลังจากรับพระราชทา..

in สถิตย์ในดวงใจ 4 ตุลาคม 2017

มาทำความรู้จักและทราบประวัติของเหล่า “สัตว์ทรงเลี้ยงแสนรัก” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” กันหน่อยดีกว่า

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดปรานการเลี้ยงสัตว์เกือบทุกชนิด แต่สัตว์ที่เราๆ มักจะเห็นอยู่ข้างๆ พระองค์บ่อยๆ ก็คงเป็นน้องหมาน่ารักๆ ที่ไม่ได้มีแค่คุณทองแดงที่เรารู้จักกนเท่านั้น ลองมาทำความรู้จักกับสุนัขทรงเลี้ยง..

in สถิตย์ในดวงใจ 4 ตุลาคม 2017

คำสอนของพ่อ “เมื่อนักข่าวต่างประเทศ ถามในหลวงรัชกาลที่ ๙ เกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์”

เนื้อหาโดย Dodeden.com ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ก็มีปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เคยให้สัมภาษณ์นักข่าวต่างประเทศเก..

in สถิตย์ในดวงใจ 4 ตุลาคม 2017

ส่องภาพพระตำหนักหลังแรกในสวิตเซอร์แลนด์ ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในหลวงรัชกาลที่ ๘ พระพี่นางฯ และสมเด็จย่า”

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต เรื่องราวทุกเรื่องเกี่ยวกับพระองค์ได้รับความสนใจทั้งสิ้น รวมไปถึงพระตำหนักที่ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ด้วย

in สถิตย์ในดวงใจ 4 ตุลาคม 2017

เพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ได้รับการยกย่องว่าเป็น “Song of Asia” จากองค์การ “ยูเนสโก”

เนื้อหาโดย Dodeden.com ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีดนตรีอยู่ในพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงมีพระชันษาครบ 3 พรรษา สมเด็จฯ พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้าได้พระราชทานของขวัญมากมาย เมื่อพระองค์ท่านทรงเห็นว่า ของขวัญนั้นเป็นเครื่องดนตรี ก็ทรง &#8..

in สถิตย์ในดวงใจ 3 ตุลาคม 2017

ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน เข้าชมนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 นี้

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com ในช่วงเวลาที่น่าเศร้าโสกเช่นนี้ หากเพียงเราได้ลองชื่นชมภาพศิลปะสวยๆ ก็คงจะทำให้ใจได้คลายความเศร้าลงได้บ้าง ซึ่งทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก็ได้จัดนิทรรศการดีๆ อย่าง “พระราชาในดวงใจ”  เพื่..

in สถิตย์ในดวงใจ 3 ตุลาคม 2017

รวมสถานที่วางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 (กรุงเทพ-ต่างจังหวัด)

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com รายชื่อสถานที่วางดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (เรียงตามตัวอักษรตัวหน้าของแต่ละจังหวัด) 

in สถิตย์ในดวงใจ 3 ตุลาคม 2017

มาชมความสวยงาม ของ 14 ประติมากรรม ประดับตกแต่งพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงสร้างพระเมรุมาศ และ / หรือพระเมรุ เป็น ราชประเพณี ที่แฝงคติความเชื่อแบบพราหมณ์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพซึ่งสถิตบน เขาพระสุเมรุ อันล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์ และเมื่อจุติลงมาย..

in สถิตย์ในดวงใจ 2 ตุลาคม 2017

เปิดคลิปหาชมยาก! พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับรถม้าพระที่นั่ง ร่วมกับควีนเอลิซาเบธที่ 2

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com นับว่าเป็นคลิปที่หาชมได้ยากจริงๆค่ะ เมื่อในหลวง ร.9 ทรงประทับรถม้าพระที่นั่ง ร่วมกับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อครั้งที่เสด็จฯ เยือนสหราชอาณาจักร ในปี 2503 ถือเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจปวงชนชาวไทย..

in สถิตย์ในดวงใจ 2 ตุลาคม 2017

ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เผยความรู้สึกประทับใจตลอดระยะเวลาที่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทตลอดระยะเวลา 20 ปี!

ผู้ชายร่างสันทัดในชุดช่างสีขาวประดับริบบิ้นสีดำบนอกข้างซ้ายออกตัวหลังจากที่เชื้อเชิญให้นั่งในห้องรับแขกบรรยากาศสบายที่ซุกตัวอยู่ในอู่ซ่อมรถขนาดใหญ่ในย่านลาดพร้าว ขณะที่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ ๑๘  ปีก่อนหน้านี้ยังเป็นเพียงอู่ทำสีเล็กๆ เท่านั้นเ..

เผยภาพจำลองแรกของ “พระเมรุมาศ ในหลวงรัชกาลที่ ๙” งานนี้รายละเอียดงดงาม สวยวิจิตรตระการตา สมพระเกียรติของพระองค์ฯ

ในวันนี้ (27 กันยายน 2560) ทางกรมศิลปากรได้มีการเปิดเผยภาพจำลองพระเมรุมาศ และอาคารประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร ซึ่งจัดทำโดย นายวิบูลย์ ถ..

“พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี” เปิดเผยกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เปิดเผยถึงกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคม ดังนี้ 

“องค์การยูเนสโก” จัดพิธีถวายพระราชสดุดี “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” เป็น “กษัตริย์นักพัฒนาของโลก” ย้ำจะสานต่อพระราชปณิธานต่อไป

เนื้อหาโดย Dodeden.com  เป็นเรื่องราวน่าปิติยินดีของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศจริงๆ เลยล่ะค่ะ เมื่อองค์การยูเนสโก ได้มีการทำพิธีประกาศยกย่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของประเทศไทย เป็นกษัตริย์นักพัฒนาของโลก..

เผยภาพความคืบหน้าของการสร้าง “พระโกศจันทร์ รัชกาลที่ 9” วิจิตรงดงามอลังการสมตามพระเกียรติของพระพระองค์

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เฟซบุ๊ก Thairoyalfamily ได้มีการเผยแพร่ภาพความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกศจันทน์ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งออกแบบโดยกรมศิลปากร มีส..

ห้าง “Show DC” จัดงานนิทรรศการ “ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9”

ห้างสรรพสินค้า Show DC ร่วมกับ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดนิทรรศการ “ธารศิลป์สายใยแห่งวันแม่” จัดแสดงภาพวาดอันทรงคุณค่าหาชมได้ยาก และงานศิลปะกว่า 200 ผลงาน โดยนิทรรศการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ..

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เผยภาพหนังสือของราชเลขาธิการถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยวั..

เก็บไว้เป็นสิริมงคล ! แจกภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 8,900 ภาพ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดกิจกรรมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ โดยมีพันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นาย..

จัดแสดงกระเป๋าเดินทางของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ครั้งเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้นำกระเป๋าเดินทาง อักษรพระปรมาภิไทยย่อ ภปร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จฯเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2503 ซึ่งสั่งทำขึ้นพิเศษและไม่เคยจัด..

in สถิตย์ในดวงใจ 19 ธันวาคม 2016

กลุ่มนักเรียน-นักศึกษาร่วมสร้างงานศิลป์ “100 of Art เพื่อพ่อ” กลางเมืองภูเก็ต แสดงความอาลัย “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เมื่อเวลา 04.00 น. ที่บริเวณกำแพงบ้านเลขที่ 100 ถ.ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต กลุ่มนักเรียน-นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ในนาม 4 Studio กว่า 30 คน และประชาชนทั่วไปอีกจำนวนหนึ่งร่วมกันสร้างสรรค์งานที่..

ซาบซึ้ง! เด็กสาวถูกไฟลวกทำตามฝันได้กราบพระบาทหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก “สมเด็จพระเทพฯ” เมื่อ 16 ปีก่อน!

เป็นเรื่องราวและภาพสุดประทับใจ เมื่อเพจ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้เผยแพร่ภาพจากงาน ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๒ โดยระบุว่า “เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนร..

เผยออกพระนาม “รัชกาลที่ 10” เริ่ม 2 ธ.ค. “วิษณุ” ย้ำทีวี อย่าเผลอความเคยชินออกพระนามเดิม

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 1 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ข้อปฏิบัติภายหลังประธานสภานิติบัญญัติเข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์ และมีประกาศให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการในวันนี้ว่า ประชาชนยัง..

โครงการก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่ ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ “ชั่งหัวมัน” โครงการสุดท้ายในพระราชดำริ

เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานเปิดโครงการ “ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชด..

in สถิตย์ในดวงใจ 29 พฤศจิกายน 2016

“ทุบวังทิ้ง” ! วังวินด์เซอร์ ของพระราชโอรสพระองค์ใหญ่รัชกาลที่ 5 กับ “หัวอกผู้เป็นแม่”

ภาพตำหนักที่ตั้งเด่นอยู่กลางทุ่งนี้คือ “วังวินด์เซอร์ หรือ วังปทุมวัน” หรือจะเรียกอีกชื่อว่า “วังกลางทุ่ง” ก็ได้ วังที่ประทับนี้เป็นวังที่ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้..

“อาจารย์สรพล” ไขความกระจ่าง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โบราณราชประเพณี ตามแต่ละยุคสมัย

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ได้ระบุเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นพิธีโบราณราชประเพณีที่สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน    จากการสอบถามทาง อาจารย์อ๊อฟ สรพล ถีระวงษ์ กรรมการบริหารสมาคมนิยมไทย กลุ่มมรดกสยาม และอาจารย์พิเศษ ม…

เปิดเรื่องราวของ “พระองค์หริภา-พระองค์ติ๊ด” 2 พระราชนัดดา ที่ตามรอยทูลกระหม่อมตา

เรื่องราวดี ๆ ที่หลายคนยังไม่รู้ สำหรับพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ และพระจริยวัตรที่ดีงามของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือ พระองค์หริภา กับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด พระธิดาทั้ง 2 ในสมเด็จพระเ..

เปิดประวัติ “หม่อมเจ้าวิภาวดี” ผู้ถวายงานที่สิ้นชีพิตักษัย ขณะประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

 “อริราช พิฆาตท่านวางวาย แสนเสียดายชีพกล้า วิภาวี” คำสดุดีจากวรรคหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไว้อาลัยในวันพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ( พระนามเดิ..

“แหม่ม – พัชริดา” สุดประทับใจ เล่าเรื่องเมื่อครั้งถวายงานที่วังไกลกังวล สมัยอยู่วง “สาว สาว สาว”

เรียกว่าเป็นความประทับใจที่สุดในชีวิตอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ สำหรับ แหม่ม – พัชริดา วัฒนา  ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยถวายงานหน้าพระพักตร์ และได้มีโอกาสขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ‘ยามค่ำ’ โดยแหม่มกล่าวว่า ได้มีโอกาสร้องเพลงเทิดพระเกียรติหลายครั้งกั..

ทำความรู้จักกับเพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชวัลลภ” เพลงเข้าข่าวในพระราชสำนัก หนึ่งในพระปรีชาสามารถของ“ในหลวง รัชกาลที่ 9”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถทางดนตรีสูงมากพระองค์หนึ่ง พระองค์ทรงสามารถในทางบรรเลงเยี่ยงนักดนตรีอาชีพ และในฐานะดุริยกวีทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง46 เพลง ซีงเป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างประ..

เปิด ธรรมเนียม “ถวายตัว” เป็นมรดกหลวง “นางห้าม” ชีวิตทั้งหมดอุทิศให้กับวังหลวง

ข้อมูลจากคลังประวัติศาสตร์ไทย ระบุถึง ธรรมเนียมการถวายตัวของราชสำนักในอดีตนั้น สตรีใดๆ เมื่อเข้าถวายตัวแบบถวายขาดแล้วจะถือว่าสตรีผู้นั้นตกเป็นคนของเจ้านายพระองค์นั้น หรือจะเรียกอีกอย่างก็คือ “นางห้าม” ซึ่งถือว่าชีวิตทั้งหมดแทบจะอุทิศให้กับว..

เรื่องน่าสนใจ