นพ.สมยศ จงไพรัตน์ (หมอบี)

นพ.สมยศ จงไพรัตน์ (หมอบี)

นพ.สมยศ จงไพรัตน์ (หมอบี) การศึกษา แพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2001 เกียรติประวัติ ประกาศนียบัตรการฉีดโบท๊อกซ์ระดับสูง ตั้งแต่ปี 2009 ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์เรสทิเรน ปี 2009 ปริญญาโทด้านผิวหนัง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ..

in AIC Clinic / แนะนำแพทย์ / Advertorial 16 มีนาคม 2019
พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง (หมอต่าย)

พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง (หมอต่าย)

พญ. สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง (หมอต่าย) การศึกษา แพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2001 เกียรติประวัติ ประกาศนียบัตรการฉีดโบท๊อกซ์ระดับสูง ตั้งแต่ปี 2009 ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอร์เรสทิเรน ปี 2009 ปริญญาโทด้านผิวหนัง จากมหาวิทยา..

in AIC Clinic / แนะนำแพทย์ / Advertorial / Clinic 14 มีนาคม 2019
พญ. ช้องมาศ เลิศสิน (หมอเอ๋)

พญ. ช้องมาศ เลิศสิน (หมอเอ๋)

พญ. ช้องมาศ เลิศสิน (หมอเอ๋) การศึกษา แพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2000 เกียรติประวัติ ประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการบำบัดด้านคีเลชั่น 2009 ประกาศนียบัตรการฉีดโบท๊อกซ์ระดับสูง ตั้งแต่ปี 2009 ประกาศนียบัตรการฉีดฟิลเลอ..

in AIC Clinic / แนะนำแพทย์ / Advertorial 13 มีนาคม 2019
นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ (หมอบอย)

นพ.พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ การศึกษา * แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1995 * เรียนต่อด้านผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนัง รพ. St. Thomas มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ 1996-1997 * แพทย์ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมผิวหนัง รพ. Jacks..

in AIC Clinic / แนะนำแพทย์ / Advertorial / Clinic 12 มีนาคม 2019

นพ.วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง (หมอเต้ย) F Clinic

นพ.วุฒิวัธ อนุพรรณสว่าง (หมอเต้ย) ศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมหน้าอก และดูดไขมัน การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล CER..

in F Clinic / แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
หมอเหมี่ยว

พญ.พรทิพย์ โรจน์สง่า (หมอเหมี่ยว) ณรวีคลินิก

พญ.พรทิพย์ โรจน์สง่า (หมอเหมี่ยว) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมจมูก ตาสองชั้น เสริมหน้าอก และฉีดไขมันหน้า การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งแล..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019

พญ.จันทรัสม์ ไววนิชกุล (หมอจันทร์) ณรวีคลินิก

พญ.จันทรัสม์ ไววนิชกุล (หมอจันทร์) จักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา เปลือกตา และเบ้าตา การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิท..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
หมอฝน

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร (หมอฝน) ณรวีคลินิก

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร (หมอฝน) จักษุแพทย์ สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา เปลือกตา และเบ้าตา การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
หมอต๊ะ

นพ.ณัทธร บูชางกูร (หมอต๊ะ) ณรวีคลินิก

นพ.ณัทธร บูชางกูร (หมอต๊ะ) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมจมูก ตาสองชั้น ริมฝีปาก และเสริมหน้าอก อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศ..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
หมอป้อ

พญ. วรพิชชา ตรงกมลธรรม (หมอป้อ)

พญ. วรพิชชา ตรงกมลธรรม (หมอป้อ) ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมจมูก ตาสองชั้น และเสริมหน้าอก การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1) แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริม..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
หมอเบลล์

พญ.ณัฐชา วามวาณิชย์ (หมอเบลล์) ณรวี คลินิก

พญ.ณัฐชา วามวาณิชย์ (หมอเบลล์) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมจมูก ตาสองชั้น ริมฝีปาก และฉีดไขมันหน้า การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1) แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
หมอแมน

นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล (หมอแมน) ณรวีคลินิก

นพ.ชัยภักดิ์ สิทธิเนตรสกุล (หมอแมน) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการเสริมจมูก เสริมคาง และทำตาสองชั้น การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ อนุสาขาศัลยศาสตร์ตก..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial 22 กุมภาพันธ์ 2019
นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.สุทัศน์ คุณวโรตม์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลราชวิถี (พ.ศ. 2537) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ. 2548) ปร..

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา พบ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา ประสบการณ์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล ยันฮี..

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.วิรัตน์ โอสถาเลิศ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2529) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2533) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2539) ประ..

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2528) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (พ.ศ.2534) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.2539..

นพ. ปราโมทย์ มนูรังษี

นพ. ปราโมทย์ มนูรังษี โรงพยาบาลยันฮี

นพ. ปราโมทย์ มนูรังษี สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2530) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ. 2536) ประสบการณ์ แผนกทั่วไป โรงพยาบาลแก่งคอย (พ.ศ.2530 – ..

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2533) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยพระปกเกล้า (พ.ศ. 2537) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ. 2..

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์ โรงพยาบาลยันฮี

นพ. ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์ สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2535) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น (พ.ศ. 2539) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ..

นพ.สุกิจ วรธำรง

นพ.สุกิจ วรธำรง โรงพยาบาลยันฮี

นพ.สุกิจ วรธำรง สาขาแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (ศัลยกรรมตกแต่ง) การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช (พ.ศ.2528) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2534) วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลง..

ศัลยกรรม แก้ไขหนังตาตก

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล ( รพ.บางมด )

ปัจจุบันเรื่องของการศัลยกรรมความสวยความงามเป็นเรื่องปกติในสังคม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการเสริมเติมแต่งช่วยให้รูปร่างหรือใบหน้าดูดีขึ้น แน่นอนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้จึงได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้สถานที่ในการทำศัลยกรรมตกแต่งผุ..

พญ ณัฏฐ์ธยาน์

พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล ( หมอยุ้ย ) จาเรมคลินิก

มาทำความรู้จัก หมอยุ้ย หรือ พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบันเป็นศัลยแพทย์แก้ไขกล้ามเนื้อตาประจำ จาเรมคลินิก พญ.ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล ( หมอยุ้ย ) Dr. NATTAYA SINPRASERTKOOl MD ประวัติการศึกษา – แ..

in แนะนำแพทย์ 23 มกราคม 2018
หมอท๊อป

นายแพทย์ธนวัฒน์ เลิศวนิชกิจกุล (หมอท๊อป) Top up Clinic

ประวัติแพทย์ หมอท๊อป นายแพทย์ธนวัฒน์ เลิศวนิชกิจกุล โดยเว็บโดดเด่นได้จัดทำข้อมูลไว้สำหรับให้ผู้คนได้ทำการคว้าประวัติแพทย์ที่ทำศัลยกรรมในปัจจุบัน ว่าเรียนจบสาขาใด มีประสบการณ์เชียวชาญด้านใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำศัลยก..

พญ.สกาว จันทร์ประเสริฐ (หมอแป้ง)

พญ.สกาว จันทร์ประเสริฐ (หมอแป้ง) แพทย์ประจำปานปั้นคลินิก มีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมความงามมากว่า 10 ปี คุณหมอแป้งจะมีความชำนาญเป็นพิเศษด้านการเสริมคาง โดยเฉพาะการปรับแต่งรูปทรงคางในกลุ่มเคสที่ฉีดสารเหลวมาแล้วไม่สลาย มีการผิดรูป ในเคสที่..

ศัลยแพทย์เกาหลี

ศัลยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ)

ศัลยแพทย์เกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ) ศัลยแพทย์เกาหลี ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ) ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้า ศัลยแพทย์โอ ชาง ฮยอน (หมอโอ) ศาสตราจารย์แพทย์, นายแพทย์ใหญ่ประจำรพ..

in Banobagi Hospital / แนะนำแพทย์ / Advertorial / Clinic 3 พฤศจิกายน 2017
หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก

นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก)

นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก) นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (หมอแม็ค ฟอร์จูนคลินิก) แพทย์รุ่นใหม่ประจำ Fortune Clinic อีกหนึ่งแพทย์ที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆ คนได้รู้จักประวัติของคุณหมอกัน นพ.นฤพล ศาสตรานุรักษ์ (Naruphon Sastranuruk, M..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial / Fortune Clinic 25 กันยายน 2017
หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก

พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก)

พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ (หมอนิจ ฟอร์จูนคลินิก) พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์  (หมอนิจ) แพทย์หญิงประจำ Fortune Clinic อีกหนึ่งแพทย์หญิงที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกๆ คนได้รู้จักประวัติของคุณหมอกัน พญ. ธิตินิจ สุนทรเวสน์ ( Thitinij Soontornwesn, MD)  การศึก..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial / Fortune Clinic 25 กันยายน 2017
หมอหวาน

นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (อ.หวาน ฟอร์จูนคลินิก)

นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล (อ.หวาน ฟอร์จูนคลินิก) นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล – อาจารย์ผู้สอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Facial Plastic and Reconstructive Surgery จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – เรียนจบแพทย์และโสต ศอ ..

in แนะนำแพทย์ / Advertorial / Fortune Clinic 31 สิงหาคม 2017

ด็อกเตอร์ลีซังวู ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกโครงหน้า ศัลยแพทย์ชื่อดังของเกาหลีจาก “โรงพยาบาลดีเอ”

ด็อกเตอร์ลีซังวู ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกโครงหน้า ศัลยแพทย์ชื่อดังของเกาหลีจาก “โรงพยาบาลดีเอ” โรงพยายาลศัลยกรรมชื่อดังที่ประเทศเกาหลี

in DA Hospital / แนะนำแพทย์ / Advertorial / Clinic 20 มีนาคม 2017
หมอนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ

แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ (APEX Clinic)

แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ American Board Certified Dermatologist & laser Surgery แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ผิวพรรณ จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช ในปี 25..

นายแพทย์ ธนยศ สูยะโพธ DRT CLINIC (ดี อา ที )

นายแพทย์ ธนยศ สูยะโพธ ประวัติการศึกษาเฉพาะทางศัลยกรรม พ.ศ. 2538 แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยารามาธิบดี พ.ศ. 2542 วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ศัลยศาสตร์ทั่วไป รามาธิบดี พ.ศ. 2548 วุฒิบัตร ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกร..

หมอ นิติกาญจน์

พญ.นิติกาญจน์ เปี่ยมธนาโรจน์ Nitikarn clinic (นิติกาญจน์ คลินิก)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงาม Nitikarn clinic เป็นเจ้าของคลินิกความงาม Nitikarn clinic ปัจจุบันมี จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาสระบุรี และ สาขานครราชสีมา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ความงาม เวชศาสตร์ชะลอวัย การป..

พญ ปรียานุช แสงสิริวิจารณ์

พญ.ปรียานุช แสงสิริวิจารณ์ (nyc NEW YORK CLINIC)

แนะนำแพทย์ nycnewyorkclinic เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ คุณก้อง MUSHROOM และ คุณน็อต วรฤทธิ์ พร้อมดูแลสาวๆ ทั้งวงการด้วยศัลยกรรม ที่ nyc NEW YORK CLINIC ร่วมกับ พญ.ปรียานุช แสงสิริวิจารณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้า มากว่า 14 ปี ..

นพ.ธนวิศว์ พิศุทธานันท์ (คุณหมอบอย)

นพ.ธนวิศว์ พิศุทธานันท์ (คุณหมอบอย) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ เลเซอร์ และศัลยกรรม ธนพรคลินิก “ร่วมพิสูจน์ ….. นวัตกรรมแห่งความงาม ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ กับธนพรคลินิก”

นพ. วลพ ศุภวณิช (หมอเชี้ยว)

นพ. วลพ ศุภวณิช (หมอเชี้ยว) แพทย์ผู้รังสรรค์ความงาม นพ. วลพ ศุภวณิช (หมอเชี้ยว) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา และการทำ Vaser Lipo Selection ปรับแต่งทรวงอก การศัลยกรรมยกคิ้ว อีกทั้งยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน “Masterpie..

นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (หมอเส)

นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (หมอเส) แพทย์ผู้รังสรรค์ความงามที่ออกแบบได้ นพ. ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล (คุณหมอเส) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านความงาม ออกแบบและปรับรูปหน้า อีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง “Masterpiece Clinic” ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในเวลานี..

in Masterpiecec clinic / แนะนำแพทย์ / Advertorial / Clinic 5 พฤศจิกายน 2015
หมอกัน

น.พ.ธีระธร อัศวินวินิจกุล (Theerathorn Clinic)

น.พ.ธีระธร  อัศวินวินิจกุล Theerathorn Clinic ที่อยู่ : 169/78 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ, เขตดินแดง 10400 เวลาทำการ 12.00 – 21.00 (เปิดบริการจันทร์-เสาร์) โทร : 088-9595-924, 02-692-5499 Website: www.theerathornclinic.com facebook: ..

หมอเสาวภาคย์ พงศ์ศศิธร

พญ.เสาวภาคย์ พงศ์ศศิธร (หมอเกรซ) Doctor Grace Clinic

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม (Diploma in Dermatology, Cardiff University, UK., Fellowship in Cosmetic Dermatology, Mount Sinai Hospital, USA.) เชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการออกแบบ และปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม ประสบการณ์การดีไซน์รูป..

หมอศศิพัชร์ วิริยะรัตน์

พญ.ศศิพัชร์ วิริยะรัตน์ (หมอปู) แอทลาสษ์ คลินิก

แพทย์หญิง ศศิพัชร์  วิริยะรัตน์  (คุณหมอปู) ด้วยประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ และความงาม เป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมใบรับรองการอบรมและดูงานจากหลายสถาบันที่เกี่ยวกับความงามทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันหมอปูมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องข..

in แนะนำแพทย์ 6 พฤษภาคม 2015

เรื่องน่าสนใจ