CM Lipo Center

ศูนย์ดูดไขมันในจังหวัดเชียงใหม่

เสริมจมูก ตาสองชั้น เสริมหน้าอก ดูดไขมัน ดึงหน้า เสริมคาง ดูดไขมัน vaser laser

ข้อมูลคลินิก

ศูนย์ดูดไขมันเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยนายแพทย์ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูดไขมัน  และ พี่ไก่ มีโชค ไชยชนะใหญ่ (กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ศัลยกรรมคลินิก)

โดยให้บริการด้านการดูดไขมัน โดยให้บริการทางด้าน Facial Aesthetic เน้นด้าน Rejuvenation และ Body Contouring Surgery ด้วยการทำ Liposculpturing Surgery ทั้ง Modern Lipovaser,Modern Lipolaser , Modern Bodytite โดยมีนโยบายการให้บริการที่ เน้นความปลอดภัย และคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาในด้าน Rejuvenation คือให้ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้การรักษาแบบผสมผสานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ CM Lipo Center

ติดต่อ/แผนที่

 • Address

  236/42-43 ถ.เชียงใหม่- ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่

 • Province

  เชียงใหม่,

 • Tel

  086-912-2333 , 053-398-904

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • Line

  0869122333