Dr.Danai aesthetic clinic

คลินิกหมอดนัยย์เวชกรรม

Liposuction, beauty, surgery, personal care, spa, Facial & Body Treatment

ข้อมูลคลินิก

คลินิกหมอดนัยย์เวชกรรมเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยนายแพทย์ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางศัลยกรรมกระดูกโดยใช้ขื่อว่า “ศิริวัฒนาโพลีคลินิก” โดยให้บริการทางด้านการแพทย์และตรวจโรคทั่วไปและด้วยความรักในการอ่านหนังสือ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงการเดินทางไปประชุมอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก เพื่อหาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ คุณหมอดนัยย์จึงเริ่มศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ความงามและการศัลยกรรมออกแบบเรือนร่าง ภายหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Dr.Danai Aesthetic Clinic ในปี 2554 โดยให้บริการทางด้าน Facial Aesthetic เน้นด้าน Rejuvenation และ Body Contouring Surgery ด้วยการทำ Liposculpturing Surgery จนถึงปัจจุบัน โดยมีนโยบายการให้บริการที่ เน้นความปลอดภัย และคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาในด้าน Rejuvenation คือให้ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้การรักษาแบบผสมผสานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แพทย์ประจำ

รีวิว

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ Dr.Danai aesthetic clinic

ติดต่อ/แผนที่

 • Address

  236/42-43 ถ.เชียงใหม่- ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 • Province

  เชียงใหม่,

 • Tel

  053-141157 , 081-6712000

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • เวลาทำการ

  จ. - ส.: 10:30 - 19:30