Pazamon Clinic

พัสมน คลินิก

พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา ได้รับการรับรองจากแพทยสภา การบริการที่ครอบคลุมครบวงจรทางด้านความงาม ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมบริการหลังการขายที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า

ข้อมูลคลินิก

Pazamon Clinic

ประวัติความเป็นมา

พัสมนคลินิกเกิดจากการร่วมมือของแพทย์ 4 ท่าน คือ

1. นายแพทย์กรันต์ ยะโสธร วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งจากรามาธิบดี

2. นายแพทย์ มทนะ ปลื้มจิตรชม วุฒิบัตรศัลยกรรมจากรามาธิบดี

3. แพทยย์หญิง มินตรา ปลื้มจิตรชม วุฒิบัตรจักษุวิทยาจากศิริราชพยาบาล

4. แพทย์หญิง พัสมน สุธาพาณิชย์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโรคผิวหนัง จากศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีความมุ่งหวังจะสร้างคลินิกผิวหนัง ผิวพรรณ และศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงามที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้บริการทั้งในด้าน การรักษาและการเสริมความงาม พัสมนคลินิก ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และการรักษาที่เห็นผลจริง สินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางคลินิก จึงได้รับการคัดสรร เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยนวัตกรรมต่างๆ เน้นคุณภาพและความทันสมัย มีความปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ พัสมนคลินิกมีระบบการฝึกพนักงานที่เข้มงวด ตลอดจนทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชียวชาญด้านความงามประจำคลินิกหลายท่าน จึงมั่นใจได้ว่า เมื่อมารับบริการที่พัสมนคลินิก ลูกค้าจะได้รับความปลอดภัย ควบคู่ไปกับความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการรักษาสูงสุด

Mission

คุณภาพและความแม่นยำ นำมาซึ่งประสิทธิภาพในการให้บริการ เพื่อสร้างความสุขแก่ลูกค้า

บุคลากรของพัสมนคลินิก

ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชียวชาญ 4 ท่าน

นพ. กรันต์ ยะโสธร
วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง (รามาธิบดี)
ประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับประเทศ

นพ.มทนะ ปลื้มจิตรชม
วุฒิบัตรศัลยกรรม ( รามาธิบดี )

พญ.มินตรา ปลื้มจิตรชม
วุฒิบัตรจักษุวิทยา ( ศิริราชพยาบาล )

พญ. พัสมน สุธาพาณิชย์
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง เลเซอร์ การปรับรูปหน้า ดูแลรูปร่าง ผิวพรรณและความงาม

แพทย์ประจำ

รีวิว

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ Pazamon Clinic

  ติดต่อ/แผนที่

  • Address

   74 ถนนมาตยาวงษ์ เยื้องทางเข้าห้างสหไท ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

  • Province

   เพชรบุรี,

  • Tel

   099-4477077 , 032-898770

  • Email

   [email protected]

  • Website

   Go to Website

  • Facebook

   Go to Facebook

  • Line

   pazamon.clinic

  • IG

   @ pazamon.clinic

  • เวลาทำการ

   10.00 - 20.00 น.