The Empress Clinic

เดอะ เอ็มเพรส คลินิก

เราให้บริการดูแลผิวหน้า และรูปร่าง ด้วยเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆ รวมถึงมีทางเลือกด้านศัลยกรรมตกแต่งให้กับผู้รับบริการ ให้บริการ ภายใต้ Concept “Your Reflection of Luxurious Beauty”

ข้อมูลคลินิก

คลินิกความงาม The Empress Clinic เป็นคลินิกผิวพรรณและความงามแนวผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางตะวันตกและตะวันออก ให้บริการดูแลผิวหน้าและรูปร่างด้วยเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆที่ทันสมัยและเห็นผลการรักษาจริง

ความต้องการให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงซึ่งทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีเยี่ยมพร้อมรับการบริการที่เป็นเลิศจนเกิดความรู้สึกประทับใจในการบริการซึ่งเป็นผลสูงสุดของเรา เราจึงได้ริเริ่มการให้บริการภายใต้คอนเซป “Your Reflection Luxurious Beauty” โดยยึดมั่นคุณภาพดังนี้ คือ

1. คุณภาพด้านผลการรักษา
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรฐานในการรักษา (Gold Standard) ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านเลเซอร์และเวชภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาโรคทางผิวหนังและเสริมสร้างความงามในแบบตะวันตกผสานตะวันออกและนำผลิตภัณฑ์ สารจากธรรมชาติ พืชและผลไม้นานาชนิด สมุนไพรต่างๆ (Natural products) อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศาสตร์ตะวันออกมาใช้ร่วมกัน

2. คุณภาพด้านการบริการ
เน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและมีประสบการณ์ในการรักษามายาวนานเกือบ 10 ปี มีจริยธรรมทางการแพทย์และมีผลงานการรักษาที่ดี

แพทย์ประจำ

รีวิว

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ The Empress Clinic

  ติดต่อ/แผนที่

  • Address

   PLEARNARY MALL ชั้น 2 Zone A เลขที่ 242 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

  • Province

   กรุงเทพมหานคร, เขตบางเขน

  • Tel

   02-136-8144 , 095-446-5669

  • Email

   [email protected]

  • Website

   Go to Website

  • Facebook

   Go to Facebook

  • Line

   empress_clinic

  • IG

   @ the_empress_clinic

  • เวลาทำการ

   11:00 - 20:00