The Empress Clinic

เดอะ เอ็มเพรส คลินิก

เราให้บริการดูแลผิวหน้า และรูปร่าง ด้วยเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆ รวมถึงมีทางเลือกด้านศัลยกรรมตกแต่งให้กับผู้รับบริการ ให้บริการ ภายใต้ Concept “Your Reflection of Luxurious Beauty”

ข้อมูลคลินิก

คลินิกความงาม The Empress Clinic เป็นคลินิกผิวพรรณและความงามแนวผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางตะวันตกและตะวันออก ให้บริการดูแลผิวหน้าและรูปร่างด้วยเวชภัณฑ์ยา เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆที่ทันสมัยและเห็นผลการรักษาจริง

ความต้องการให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงซึ่งทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีเยี่ยมพร้อมรับการบริการที่เป็นเลิศจนเกิดความรู้สึกประทับใจในการบริการซึ่งเป็นผลสูงสุดของเรา เราจึงได้ริเริ่มการให้บริการภายใต้คอนเซป “Your Reflection Luxurious Beauty” โดยยึดมั่นคุณภาพดังนี้ คือ

1. คุณภาพด้านผลการรักษา
ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีมาตรฐานในการรักษา (Gold Standard) ใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่มีคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ  โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านเลเซอร์และเวชภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาโรคทางผิวหนังและเสริมสร้างความงามในแบบตะวันตกผสานตะวันออกและนำผลิตภัณฑ์ สารจากธรรมชาติ พืชและผลไม้นานาชนิด สมุนไพรต่างๆ (Natural products) อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศาสตร์ตะวันออกมาใช้ร่วมกัน

2. คุณภาพด้านการบริการ
เน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและมีประสบการณ์ในการรักษามายาวนานเกือบ 10 ปี มีจริยธรรมทางการแพทย์และมีผลงานการรักษาที่ดี

แพทย์ประจำ

รีวิว

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการของ The Empress Clinic

ติดต่อ/แผนที่

 • Address

  PLEARNARY MALL ชั้น 2 Zone A เลขที่ 242 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

 • Province

  กรุงเทพมหานคร,

 • Tel

  02-136-8144 , 095-446-5669

 • Email

  [email protected]

 • Website

  Go to Website

 • Facebook

  Go to Facebook

 • Line

  empress_clinic

 • IG

  @ the_empress_clinic

 • เวลาทำการ

  11:00 - 20:00