ศูนย์ดูดไขมันเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยนายแพทย์ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูดไขมัน  และ พี่ไก่ มีโชค ไชยชนะใหญ่ (กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ศัลยกรรมคลินิก)

โดยให้บริการด้านการดูดไขมัน โดยให้บริการทางด้าน Facial Aesthetic เน้นด้าน Rejuvenation และ Body Contouring Surgery ด้วยการทำ Liposculpturing Surgery ทั้ง Modern Lipovaser,Modern Lipolaser , Modern Bodytite โดยมีนโยบายการให้บริการที่ เน้นความปลอดภัย และคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นหลัก ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรักษาในด้าน Rejuvenation คือให้ดูดีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยใช้การรักษาแบบผสมผสานเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

s__7184390

ประวัติ นายแพทย์ ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์

ดร.ดนัยย์เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นเวลากว่า20ปี ด้วยปรัชญาที่ว่าอยากให้แต่ละคนดูดีและอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ จึงศึกษาด้านการแพทย์เพื่อความงามเป็นเวลาอีก 8 ปี ดร.ดนัยย์ยังเป็นสมาชิกของสถาบัน American Academy of Aesthetic Medicine และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติที่ว่าด้วยการแพทย์เพื่อความงามเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาวิธีการรักษาของตนเอง ณ ปัจจุบัน สามารถพูดได้ว่า ดร.ดนัยย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เลเซอร์สลายไขมันคนแรก ในภาคเหนือ

s__7184388

ประวัติการศึกษา

: สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ 2533
: ศึกษาต่อทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์(2534-2537) และปฏิบัตงานทางด้านศัลยกรรมฯมากว่า 20ปี
: ฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเววชศาสตร์ความงามอย่างต่อเนื่อง     จากการที่ทำงานทางด้านศัลยกรรมมาตลอดจึงมีความคุ้นเคยกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดี
: ศึกษาทางด้านศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมจึงได้ศึกษาต่อทางด้าน “BODY CONTOURING & Liposculpture Surgery” แล้วผันตัวเองมาเป็นศัลยแพทย์ความงาม และเป็น ”Liposurgeon”
: Diploma in Aesthetic Medicine
: Certificate in Liposuction & Body sculpturing Surgery “LiLAC Academy”

: International Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)
: International Membership of American Academy of Cosmetic Surgery (AACS)
: International Membership of Amerrican Society of iposuction Surgery (ASLS)
: Membership of America Academy of Aesthetic Medicine (A3M)
: International Society for Dermatologic Surgery (ISDS)

ปัจจุบัน

: แพทย์ผู้บริหาร Dr.Danai Aesthetic Clinic
: แพทย์ผู้บริหาร DIAA Aesthetic Clinic

Promotion CM Lipocenter

s__7184389

s__7184387

Review

s__7184391 s__7184392 s__7184393 s__7184394 s__7184395 s__7184396 s__7184397 s__7184398 s__7184399 s__7184400

CM Lipocenter (ศูนย์ดูดไขมันเชียงใหม่ )

สอบถามข้อมูล 053 398 904 / 086 912 2333
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.cmlipocenter.com
Facebook : facebook.com/chiangmaisurgery  IG : 0869122333

236/42-43 ถ.เชียงใหม่- ลำพูน  ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่

เรื่องน่าสนใจ