เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” สรุปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 รวม 10,064 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 9,156 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 781 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 118 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,711,565 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,988 ราย หายป่วยสะสม 1,587,917 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 107,168 ราย และเสียชีวิต 82 ราย

 

Covid-19

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ