Electrolysis กำจัดขน ด้วยไฟฟ้า

182

Electrolysis กำจัดด้วยไฟฟ้า โดยใช้เข็มแทรกเข้าไปในรากขนแล้วช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยิงผ่านเข็มแล้วเส้นขนก็จะถูกทำลายอย่างถาวร เป็นการกำจัดขนอย่างราบคาบแบบเส้นต่อเส้นราคาค่อนข้างสูงแต่ให้ผลที่น่าพอใจมาก และยังเป็นวิธีที่สามารถกำจัดขนได้ไม่ว่าจะมีสีผิวและสีขนอย่างไร

การกำจัดขนถาวรด้วยไฟฟ้า หลังจากทำเสร็จจะมีบวมแดงเล็กน้อยนานประมาณ 1-2 ชั่วโมง อาจมีสะเก็ดแผลเล็กๆ ซึ่งจะหลุดภายใน 1 สัปดาห์ วิธีนี้ไม่ทำให้รักแร้ดำขึ้น ใช้เวลาในการทำแต่ละครั้งนานประมาณ 1-2 ชั่วโมง อาจต้องทำประมาณ 3-5 ครั้ง ขึ้นกับ ปริมาณขน โดยแต่ละครั้งห่างกัน 1-2 เดือน

757831403_701

 

เรียบเรียงโดยเว็บโดดเด่น

Credit :www.rcskinclinic.com , www.whitemktstore.com

เรื่องน่าสนใจ