ธารน้ำแข็งหายหมด!

ธารน้ำแข็งหายหมด! ประเทศแรกในโลก ที่เวเนซุเอลา

ธารน้ำแข็งหายหมด! ประเทศแรกในโลก ที่เวเนซุเอลา จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เห็นได้ชัด ทำให้ธารน้ำแข็ง Humboldt ที่เคยมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.5 ตารางกิโลเมตร กลับเหลือเพียง 0.02 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

เรื่องน่าสนใจ