หมอฉันทัส

นพ.ฉันทัส กลกิจโกวินท์ (พอดู คลีนิค)

หมอฉันทัส  กลกิจโกวินท์ -จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -จบการอบรมศัลยศาสตร์ทั่วไปจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล -วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ใบประกอบโรคศิลป์ ประสบการณ์ -ร.พ  สมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเร..

in แนะนำแพทย์ 3 กันยายน 2012

เรื่องน่าสนใจ