หมอเด็กพิเศษ และวัยรุ่น “ผ.อ.กิตต์กวี” จาก รพ.จิตเวชนครพนมฯ เปิด “อาคารเด็กดี” ศูนย์เชี่ยวชาญของ “ภาคอีสานตอนบน”

การตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลสำหรับให้ลูกที่เป็นเด็กพิเศษ เป็นเรื่องที่สำคัญของคนเป็นพ่อเป็นแม่ โดยควรคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทาง ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน ตลอดจนมาตรฐานของโรงพยาบาล ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ในการรักษา พ..

เรื่องน่าสนใจ