ยา Saxenda ขายเกลื่อนเนต

ยา Saxenda ขายเกลื่อนเนต เตือน!! อย่าซื้อมาใช้โดยพลการ หยุดยาเองอันตรายต่อสุขภาพ

ตอนนี้ ยา Saxenda ขายเกลื่อนเนต ในเกาหลีใต้ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องออกมาเตือนว่า เป็นยาที่ค่อนข้างอันตรายจำเป็นจะต้องมีใบสั่งแพทย์ การบริโภคหรือหยุดบริโภคตามใจชอบอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ อย่าซื้อหามาใช้เองโดยพลาการ โดยในเว็บไซต์ www..

เรื่องน่าสนใจ