รศ.นพ.ศิริพรชัย

รศ.นพ.ศิริพรชัย ศุภนคร

หมอศิริพรชัย ศุภนคร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริพรชัย ศุภนคร : คุณวุฒิ แพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      พ.ศ. 2522 ว.ว.สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา   แพทยสภา         พ.ศ. 2528 อ.ว. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า    แพทยสภา..

in แนะนำแพทย์ 1 กันยายน 2012

เรื่องน่าสนใจ