L-CARNITINE

L-CARNITINE สารที่มีบทบาทสำคัญ ต่อกระบวนการสลายกรดไขมันในร่างกาย

L-CARNITINE เป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างได้เองที่ตับและไตจากกรดอะมิโน 2 ตัวที่มีชื่อว่า Lysine และ Methionine ซึ่งร่างกายนำไปใช้ในกระบวนการดึงไขมันเข้าไปสร้างเป็นพลังงาน แอลคาร์นิทีนจึงมีบทบาทสำคัญต่อขบวนการสลายกรดไขมันในร่างกาย และร่างกายย..

เรื่องน่าสนใจ