“Vaxzevria” วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงและการเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า

“Vaxzevria” วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงและการเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า

in Hot Issue / ข่าวเด่น 6 สิงหาคม 2021

“แอสตร้าเซนเนก้า” ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 5.3 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม

“แอสตร้าเซนเนก้า” ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 5.3 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าและวัคซีนชนิด mRNA แสดงข้อมูลความปลอดภัยที่ดีและคล้ายกันจากการศึกษาในระดับประชากรกว่าหนึ่งล้านคน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าและวัคซีนชนิด mRNA แสดงข้อมูลความปลอดภัยที่ดีและคล้ายกันจากการศึกษาในระดับประชากรกว่าหนึ่งล้านคน

เรื่องน่าสนใจ