ฮ่องกงเตือน ผู้ส่งออกทุเรียนไทย ห้ามชุบ-แช่สารใดๆ หลังพบสารเร่งการสุก

ฮ่องกงเตือน ผู้ส่งออกทุเรียนไทย ห้ามชุบ-แช่สารใดๆ หลังพบมีการแช่สารสีเหลือง หรือ ขมิ้นรวมถึงการใช้สารเร่งการสุกของผลไม้ ห้ามเกินค่ามาตรฐาน …

in Hot Issue / ข่าวเด่น 12 มิถุนายน 2015

เรื่องน่าสนใจ