“Aran (อรัน)” หยิบประสบการณ์จริงเขียนเพลง “ดีใจที่เธอเสียใจ” สะท้อนเรื่องราวความรัก ความเศร้า หลากหลายอารมณ์ที่หนักหน่วง!!

“Aran (อรัน)” หยิบประสบการณ์จริงเขียนเพลง “ดีใจที่เธอเสียใจ” สะท้อนเรื่องราวความรัก ความเศร้า หลากหลายอารมณ์ที่หนักหน่วง!!

เรื่องน่าสนใจ