“Vaxzevria” วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงและการเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า

“Vaxzevria” วัคซีนป้องกันโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงในการลดความรุนแรงและการเจ็บป่วย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์เบต้าและเดลต้า

in Hot Issue / ข่าวเด่น 6 สิงหาคม 2021

“แอสตร้าเซนเนก้า” ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 5.3 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม

“แอสตร้าเซนเนก้า” ส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 5.3 ล้านโดส ให้กับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าและวัคซีนชนิด mRNA แสดงข้อมูลความปลอดภัยที่ดีและคล้ายกันจากการศึกษาในระดับประชากรกว่าหนึ่งล้านคน

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าและวัคซีนชนิด mRNA แสดงข้อมูลความปลอดภัยที่ดีและคล้ายกันจากการศึกษาในระดับประชากรกว่าหนึ่งล้านคน

ไขข้อสงสัยก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก “Astrazeneca” เพื่อเตรียมความพร้อมและคลายกังวลให้แก่ประชาชน

ไขข้อสงสัยก่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก “Astrazeneca” เพื่อเตรียมความพร้อมและคลายกังวลให้แก่ประชาชน

“เจมส์ ทีก” ประธานบริษัท “แอสตร้าเซนเนก้า” ส่งจดหมายเปิดผนึกให้ทราบถึงสิ่งที่แอสตร้าเซนเนก้ากำลังทำอยู่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวไทย

“เจมส์ ทีก” ประธานบริษัท “แอสตร้าเซนเนก้า” ส่งจดหมายเปิดผนึกให้ทราบถึงสิ่งที่แอสตร้าเซนเนก้ากำลังทำอยู่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องชาวไทย

in Hot Issue / ข่าวเด่น 24 กรกฎาคม 2021

เรื่องน่าสนใจ