บริษัท “Medyceles” ร่อนหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์โบท็อกซ์ “Neuronox” หลังโดนเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้

บริษัท “Medyceles” ร่อนหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์โบท็อกซ์ “Neuronox” หลังโดนเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ไปก่อนหน้านี้

เรื่องน่าสนใจ