Subbrow Lift

Subbrow Lift กรีดใต้คิ้ว ยกกระชับตาบน หนังตาตก หนังตาเยอะ แก้ได้!

Subbrow Lift กรีดใต้คิ้ว ยกกระชับตาบน หนังตาตก หนังตาเยอะ แก้ได้! เหมาะกับคนที่มีตาสองชั้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ต้องการแก้ปัญหาหนังตาตก แต่ไม่ต้องการทำตาสองชั้น  หรือเคยทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่ยังเห็นชั้นตาไม่ชัดเจน อยากกำจัดผิวเปลือกตาส่วนเกิน ..

เรื่องน่าสนใจ