“ต้น-ธนษิต” ปลดปล่อยตัวตนความเป็น QUEER POP กับเพลง “ขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉัน”

“ต้น-ธนษิต” ปลดปล่อยตัวตนความเป็น QUEER POP กับเพลง “ขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉัน”

เรื่องน่าสนใจ